RegioStars Awards 2019

CityWalk

CityWalk je više od projekta. CityWalk je stil života. Fokus je na najjednostavnijem obliku urbane mobilnosti – hodanju. Da bi se omogućilo više hodanja u gradovima, potrebne su promjene – uključujući i pametnu integraciju hodanja s drugim načinima prijevoza. Projektom Citywalk pruža se inovativno rješenje stavljanjem potreba građana u središte i kombiniranjem novih pametnih koncepata i rješenja za hodanje kako bi se zadovoljile te potrebe, uz borbu protiv klimatskih promjena, poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje buke.

Više informacija o projektu


Kategorija 4 - izgradnja gradova otpornih na klimatske promjene

Regija/regije: Vzhodna Slovenia, Dél-Alföld, Vzhodna Slovenija, Stredné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Nord-Vest, Североизточен (Severoiztochen), Jihozápad, Steiermark, Észak-Alföld
Zemlja/zemlje: Austria - Bulgaria - Croatia - Czechia - Hungary - Romania - Slovakia - Slovenia
Fond: European Regional Development Fund (Interreg)
Doprinos EU-a: EUR 1 895 151
Trajanje: 12/2016 - 05/2019
Operativni program : Interreg TN - Danube
Upravljačko tijelo : Ministry of Finance, Danube Transnational Programme – Managing Authority and Joint Secretariat
Organizacija: Scientific Research centre Bistra Ptuj