Smanjenje rizika od poplava u dunavskom bazenu

Projekt DANUBE FLOODRISK, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, predstavio je najisplativije mjere smanjenja rizika od poplava u regiji uz znatne prednosti za ruralni i urbani okoliš.

Dodatni alati

 
Pogled na poplavna područja podunavlja iz zraka. Pogled na poplavna područja podunavlja iz zraka.

Projekt je ujedinio znanstvenike, državne službenike, nevladine organizacije i zainteresirane strane iz svih podunavskih zemalja. Zajedno su razvili skalabilni sustav karata rizika od poplava za poplavna područja podunavlja. Projektni tim predstavio je i seriju mjera smanjenja poplava, nove planove prostornog razvoja i alate za procjenu gospodarskog razvoja na poplavnim područjima. Rezultat njihova rada povećanje je svijesti o riziku od poplava među ključnim sudionicima, uključujući širu javnost.

Dunav je jedna od najvažnijih prirodnih osi jugoistočne Europe koja povezuje većinu zemalja u regiji. Katastrofalne poplave 2006. prvi su put otkrile koliko je to područje ranjivo u slučaju ekstremnih prirodnih nepogoda. Uz to, zbog rasta industrijskih i urbanih naselja u zadnje vrijeme troškovi poplava znatno su veći.

Prekogranična suradnja

Transnacionalni, interdisciplinarni pristup usmjeren na sudionike bio je ključan za odgovarajuću procjenu i mapiranje rizika od poplava. Zbog mnoštva sudionika uključenih u upravljanje rizikom od poplava, usklađivanje je ključna značajka projekta. Takva "česta interpretacija" događaja obuhvaćala je specifikaciju ciljeva i pristupala je glavnim tehničkim pitanjima.

Projekt predstavlja glavni doprinos radu u okviru Strategije EU-a za podunavsku regiju putem "ekoloških rizika" prioritetnog područja 5 kao prvog koraka prema razvoju i usvajanju jednog krovnog plana za upravljanje poplavama na razini bazena planiranog za 2015. Rezultat projekta DANUBE FLOODRISK bolji su socioekonomski uvjeti u podunavskom bazenu i manje šteta od poplava na poplavnim područjima. Projekt je unaprijedio i okvir dugoročnog strateškog planiranja za upravljanje rizikom od poplava. Stručnjaci kažu da projekt ima dalekosežni strateški fokus izvan upravljanja rizikom koji može postati glavni projekt za program jugoistočne Europe.

Projekt je otvorio 28 novih radnih mjesta na području upravljanja projektom i upravljanja financiranjem. Stvorene su i stotine radnih mjesta na područjima sprječavanja poplava.

Projekt DANUBE FLOODRISK omogućio je čvrstu transnacionalnu suradnju između svih zemalja jugoistočne Europe koje sudjeluju u programu. Sve uključene zemlje stekle su temeljit uvid u razumijevanje strategije, prioriteta i metoda upravljanja rizikom od poplava. Osim toga, usklađeni su hidraulični modeli i stvorene su zajednička baza podataka i karte rizika od poplava".

  • Dr. Mary-Jeanne Adler, direktorica znanstvenog odjela, viša savjetnica u Ministarstvu okoliša i šuma

Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupno ulaganje u projekt "Danube Floodrisk" iznosi 6 376 563 EUR, a Europski fond za regionalni razvoj sudjeluje s5 003 647 EUR putem " Operacijskog programa transnacionalne suradnje u jugoistočnoj Europi" za programsko razdoblje od 2007. do 2013. 


Draft date

04/05/2014