Centar za gospodarenje otpadom smanjit će količinu otpada na odlagalištima u Hrvatskoj

Novi i moderan sustav gospodarenja otpadom upravo se implementira u Istarskoj županiji, najzapadnijem dijelu Republike Hrvatske te se njime nastoji smanjiti količina biorazgradivog otpada te komunalnog otpada na odlagalištima.

Dodatni alati

 
Županijski centar za gospodarenje otpadom smanjit će količinu biorazgradivog otpada te komunalnog otpada na odlagalištima  © Kaštijun d.o.o Županijski centar za gospodarenje otpadom smanjit će količinu biorazgradivog otpada te komunalnog otpada na odlagalištima © Kaštijun d.o.o

" Projekt Kaštijun implementira se s općim ciljem ostvarenja ekološki i cijenom prihvatljivog regionalnog sustava gospodarenja otpadom koji bi pokrio Istarsku županiju. Shodno tome, glavni fokus ovoga projekta jest uspostava novog i s takvim sustavom usklađenog odlagališta otpada u kombinaciji s procesom predobrade otpada kako bi se poboljšala razina usluge prikupljanja otpada, da bi se uspostavio sustav odvojenog prikupljanja otpada te da bi se omogućilo zatvaranje neodgovarajućih odlagališta otpada u županiji. "

Vesna Dukić, Direktorica, Centar Kaštijun

Smješten 5 km južno od grada Pule, Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun nastoji pružiti usluge gospodarenja otpadom svim građanima, time poboljšavajući standarde života i zaštite okoliša za sve stanovnike županije. Početak rada Centra planira se za početak 2015. godine i osim stanovnicima, pružat će usluge i turistima koji posjećuju županiju, posebice tijekom ljeta, kada je broj posjetitelja najveći.

Pogodnosti za stanovništvo i okoliš

S ekološkog stajališta, projekt pridonosi smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova zahvaljujući smanjenju ili pravilnom prikupljanju ispuha metana i ugljičnog dioksida. Ostvaruju se i druga smanjenja ispuha zahvaljujući tome što projekt nastoji pružiti alternativni izvor grijanja i električne energije bez upotrebe fosilnih goriva.

U sklopu projekta planiraju se i uštede u cijeni resursa putem recikliranja te proizvodnje komposta ili energije, kao i kroz smanjenje ukupne količine otpada koja se odlaže na konačna odlagališta, čime se produljuje gospodarski život odlagališta.

Povrh toga, ovim se ulaganjem nastoji ostvariti prednosti za stanovništvo kroz smanjenje negativnih učinaka i zdravstvenih rizika koje proizlazi iz zatvaranja nekontroliranih smetlišta te izbjegavanja nekontroliranih odlagališnih procjednih voda.

Percepcija u javnosti

Usluge gospodarenja otpadom prema predviđanjima bi trebale pokrivati ukupno 41 upravnu jedinicu (10 gradova i 31 općinu). Šest postaja za transfer otpada izgradit će se u Umagu, Poreču, Rovinju, Buzetu, Pazinu i Labinu.

Posebno zahtjevan dio projekta bilo je predstavljanje javnosti jer je prvotna reakcija mnogih NVO-a i organizacija civilnog društva bio negativan prema takvoj vrsti ulaganja. Ipak, zahvaljujući ugovoru o Odnosima s javnošću, implementiranom u razdoblju između lipnja 2011. i lipnja 2013. godine, a koji je sufinancirala EU, provedene su brojne aktivnosti s ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja građana u procesu uspostave novoga sustava gospodarenja otpadom u županiji.

Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja za projekt "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" iznose 35 070 000 EUR, od čega EU-ov Kohezijski fond pridonosi 25 050 000 EUR u sklopu operacijskog programa “Okoliš” za Hrvatsku u programskom razdoblju od 2007. do 2013.

Draft date

22/05/2015