Podrška start-up tvrtkama s područja biotehnologije i bioloških znanosti u Hrvatskoj

U kampusu Sveučilišta u Zagrebu trenutno se gradi novi Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIO Centar). Kada Centar proradi, osigurat će objekte za istraživanje i razvoj te poslovanje, kao i stručno znanje i servise nužne za lakšu uspostavu novih biotehnoloških tvrtki i pružanje podrške takvim tvrtkama

Dodatni alati

 
Novi Bio Centar bit će inkubator istraživanja i tehnologije u Hrvatskoj. Novi Bio Centar bit će inkubator istraživanja i tehnologije u Hrvatskoj.

Prostorije Centra prostirat će se na površini od 4 500 m2 te će obuhvaćati poslovne urede i laboratorije za male visokotehnološke tvrtke. Instalirat će se i središnji laboratorij osmišljen za razvoj procesa u proizvodnji bioproizvoda u skladu s dobrim proizvodnim praksama (GMP).

Vrhunski objekti namijenjeni su start-up tvrtkama na polju bioznanosti te će im omogućiti lakše ispunjavanje potreba kada je riječ o infrastrukturi, podršci inkubacije, transferu tehnologija, obrazovanju, obuci i umrežavanju.

Poticanje rasta malih i srednje velikih tvrtki

Četverogodišnji projekt potiče transfer tehnologija te olakšava izgradnju kapaciteta visokoškolskih ustanova i ustanova za javno istraživanje radi komercijalizacije njihovih istraživanja.  Uspostava snažnijih veza između istraživača i tvrtki promicat će regionalni razvoj i potaknuti industrijsku konkurentnost države.

Kada Centar proradi, poticat će dodatni razvoj bioznanosti u Hrvatskoj – kao inkubator istraživanja i tehnologije – te izvrsnost i inovacije, a time će se povećati konkurentnost i generirati novi poslovi.

Budući da će se start-up tvrtke regrutirati i iz jugoistočne Europe, pa čak i središnje i istočne Europe, Centar potencijalno može pridonijeti cijeloj regiji.

 "Utemeljenje Bio Centra označava početak stvaranja potrebnih infrastrukturnih preduvjeta za razvoj poduzetništva na području bioznanosti. Planirana infrastruktura obuhvaća poslovne i laboratorijske objekte za potrebe malih visokotehnoloških tvrtki i središnji laboratorij osmišljen za razvoj procesa u proizvodnji bioproizvoda u skladu s dobrim proizvodnim praksama (GMP), što obuhvaća: jedinicu za banku stanica, laboratorij za stanične kulture, laboratorij za kulture mikroba, jedinicu za oporavak proizvoda, laboratorij za pročišćavanje, bioanalitički laboratorij te jedinicu za pripremu pufera i medija."

- Gordan Leskovar, voditelj projekta


Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja u projekt „Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" iznose 18 823 995 EUR, od čega je 13 919 949 EUR uloženo putem Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se financira kroz prioritetni plan "Poboljšanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva" u sklopu  operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Draft date

07/01/2014