Jačanje željezničkih veza između Hrvatske i ostatka Europe

Obnova i nadogradnja infrastrukture oko glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu omogućit će brže i jednostavnije odvijanje međunarodnog željezničkog prometa kroz ovo važno čvorište u jugoistočnoj Europi.

Dodatni alati

 
Nadogradnja infrastrukture povećat će kapacitet zagrebačkog Glavnog kolodvora. Nadogradnja infrastrukture povećat će kapacitet zagrebačkog Glavnog kolodvora.

Cilj četverogodišnjeg projekta jest nadogradnja infrastrukture za signalizaciju i sigurnost oko zagrebačkog Glavnog kolodvora radi povećanja kapaciteta i uklanjanja ograničenja brzine, od čega bi koristi odmah imalo 50 000 putnika koji svakog dana koriste željeznicu u hrvatskom glavnom gradu.

Modernizacija ključnog međunarodnog raskrižja

Zagreb se nalazi na važnom sjecištu transeuropske transportne mreže (tzv. EU TEN-T program). Hrvatska je most između sjevera i juga, a njene željeznice povezuju Srednju Europu preko Salzburga, Zagreba i Beograda do Soluna u Grčkoj (TEN Koridor X).  Drugi TEN koridor povezuje Budimpeštu preko Zagreba s jadranskom lukom Rijeka i jedan je od najvažnijih željezničkih koridora u Hrvatskoj.   

No zbog starosti i lošeg stanja sustava signalizacije na toj trasi, koja je starija od 70 godina, brzina željezničkog prometa na zagrebačkom Glavnom kolodvoru trenutno je ograničena na 30 km/h.  Projekt rješava ovaj problem putem nadogradnje sustava radi postizanja većih brzina uz poboljšanje sigurnosti i pouzdanosti. Poboljšava se i sigurnosna oprema.

Po završetku će se ukloniti drastična ograničenja brzina na trasi, a time i glavno usko grlo za međunarodni željeznički promet koji prolazi kroz stanicu.  Povećat će se kapacitet stanice te će se smanjiti troškovi održavanja.

Povezivanje države i šire

Projekt potiče rast nacionalnih i međunarodnih željezničkih usluga u putničkom i teretnom prometu i potiče hrvatsku ekonomiju jer 46 % tereta u državnom željezničkom prometu putuje u inozemstvo.  

Budući da dio projekta obuhvaća modernizaciju sučelja postojećih sustava u susjednim kolodvorima i na susjednim željezničkim prugama, tim će se radovima također dodatno poboljšati hrvatska željeznička mreža. Ta će nadogradnja otvorit put nizu drugih projekata usmjerenih ka obnovi željezničke infrastrukture i koridora u Hrvatskoj.

"'Hrvatski željeznički transportni sustav  važan je most u međunarodnoj željezničkoj mreži, a također je ključan za povezivanje bogatih poljoprivrednih regija s velikim industrijskim i potrošačkim centrima središnje Hrvatske. Važni radovi na dogradnji zagrebačkog kolodvora otvorit će put daljnjoj modernizaciji mreže, što će znatno koristiti hrvatskoj ekonomiji."

  • Zrinka Ivanović Kelemen, HŽ Infrastruktura

Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja u projekt „Sustav signalizacije i sigurnosne infrastrukture na Glavnom kolodvoru u Zagrebu" iznose 12 854 760 EUR, od čega je 9 898 046 uloženo putem Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Projekt se financira kroz prioritetni plan "Nadogradnja hrvatskog željezničkog transportnog sustava" u sklopu operativnog programa "Prijevoz" za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Draft date

07/01/2014