Kroz projekt sanacije željezničke pruge na hrvatsko-srpskoj granici obnovljena ratom oštećena infrastruktura

Projektom obnove dionice željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica značajno je povećana brzina željezničkog prijevoza robe i putnika, poboljšane su sigurnosne mjere i smanjena je razina buke.

Dodatni alati

 
dio obnovljene željezničke pruge. dio obnovljene željezničke pruge.

" Ovo je prvi željeznički infrastrukturni projekt financiran iz pretpristupnih fondova, a tijekom kojeg je, od samog početka pripreme natječaja pa sve do završetka projekta, cjelokupno osoblje HŽ Infrastrukture steklo važna iskustva i znanja koja se tiču specifičnih uvjeta i primjenljivih postupaka Europske unije. Ta su nam iskustva bila izuzetno važna u implementaciji IPA projekata, ali i projekata strukturnih fondova nakon ulaska Hrvatske u EU. "

Željko Dabić, voditelj projekata

Nakon obnove 33,5 km duge dionice željezničke pruge između Vinkovaca i srpske granice moguća brzina na toj pruzi povećala se s 50 km/h na 160 km/h. Ugrađen je i automatski sustav zaštite vlakova, a povećana je i razina sigurnosti duž dvanaest prijelaza tako što su otvoreni nezaštićeni pružni prijelazi osigurani automatskim polubranicima prikladnima za veće brzine.

Radovi na pruzi, elektrifikaciji i signalizaciji smanjili su vrijeme putovanja, troškove održavanja i upravljanja te povećali udobnost putnika. Lokalno stanovništvo bolje je zaštićeno od buke, a tu su i pogodnosti nastale obnovom perona, nadstrešnica i rasvjete na devet kolodvora.

Bolji sveeuropski prijevoz i povećan rast

Da bi se poboljšala interoperabilnost sa željezničkim sustavima ostalih europskih zemalja, implementirane su međunarodne norme u pogledu kolosijeka i profila, uključujući i prilagodbe elektrifikacije. Sve to olakšava prekogranični željeznički promet.

Poboljšana dionica željezničke pruge dio je sveeuropskog desetog prometnog koridora između Salzburga u Austriji i Soluna u Grčkoj. Međunarodni robni prijevoz duž te rute projektiran je s ciljem budućeg povećanja, a građevinski radovi povećat će učinak u prekograničnom putničkom i teretnom prometu između Hrvatske i Srbije. Istodobno će olakšati održivi rast hrvatskog gospodarstva, poglavito vezanog uz turizam koji iznosi 20 % hrvatskog BDP-a.

Ulaganja u dionicu željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – srpska granica bila su nužna zbog oštećenja nastalih tijekom rata, posebice na signalizacijskoj opremi. Posljednji remont na pruzi napravljen je 1974., a elektrifikacijska oprema obnovljena je 2000. nakon oštećenja nastalih u ratu. No zbog lošeg stanja tračnica, maksimalna dopuštena brzina bila je samo 50 km/h.


Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Obnova željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica” iznosi 60 182 962 EUR, uz sufinanciranje iz europskog Instrumenta za strukturne politike u pretpristupnom razdoblju od 28 789 180 EUR.


Draft date

30/09/2014