Poboljšanje vodovoda i kanalizacijskog sustava u Slavonskom Brodu

Sustav vodovoda i kanalizacije u gradu Slavonskom Brodu i njegovoj okolici na jugoistoku Hrvatske nadograđuje se i proširuje. Ti radovi obuhvaćaju i izgradnju novog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Dodatni alati

 
U Slavonskom Brodu gradi se moderno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. U Slavonskom Brodu gradi se moderno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Trenutno se provodi trogodišnji projekt modernizacije vodovodne i kanalizacijske infrastrukture koji financira Europska unija. Projekt donosi koristi stanovnicima dunavskog bazena te štiti okoliš na tom području.

Osiguranje modernih vodovodnih i kanalizacijskih sustava

Vodovodni sustav na tom području star je od 15 do 40 godina. Procjenjuje se da gubici vode iznose do 43 %. Cilj projekta jest nadogradnja mreže i poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom za postojeće korisnike. Sustav će se proširiti radi povezivanja dodatnih 4 300 stanovnika.

Trenutno u nekoliko gradova i sela nema kanalizacijskog sustava (Gornja Vrba, Klakar i Podcrkavlje), a otpadne vode iz sustava u Slavonskom Brodu neobrađene se ispuštaju u rijeku Savu te mogu uzrokovati štetu u okolišu. Cilj projekta je modernizacija kanalizacijskog sustava i izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koje će omogućiti učinkovitu obradu otpadnih voda. Projektom se dodatnih 9 950 stanovnika priključuje u kanalizacijski sustav.

Pogodnosti za sve

Nadogradnja vodovodnih i kanalizacijskih sustava poboljšat će kvalitetu života, procjenjuje se, 67 000 stanovnika te će pridonijeti postizanju ekoloških standarda na području dunavskog bazena.

Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja u projekt „Sustav vodovoda i kanalizacije s postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda za Slavonski Brod” iznose 29 652,030 EUR, od čega se 17 390,915 EUR financira sredstvima iz Kohezijskog fonda. Projekt se financira u okviru prioritetnog plana „Zaštita hrvatskih vodnih resursa putem poboljšanih sustava opskrbe vodom i integriranih sustava za upravljanje otpadnim vodama” operativnog programa „Okoliš” u Hrvatskoj tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013.

Draft date

07/01/2014