Poboljšanje plovidbe najduljom rijekom EU-a

Očekuje se da će gospodarstvo jugoistočne Europe imati koristi od poboljšanja upravljanja prijevozom tereta i putnika Dunavom.

Dodatni alati

 
Članovi upravnog odbora iz osam podunavskih zemalja predstavljenih u projektu. Članovi upravnog odbora iz osam podunavskih zemalja predstavljenih u projektu.

Ukupna duljina od 2888 km Dunav čini najduljom rijekom koja protječe kroz Europsku uniju.  Ova međunarodna rijeka izvire u Crnoj šumi u Njemačkoj, većinom toka teče na jugoistok te prolazi kroz deset država i četiri glavna grada prije no što se ulije u Crno more.

Budući da se riječni transport sve više smatra ekonomičnim i ekološkim oblikom transporta, u sklopu projekta NEWADA (Mreža ustanova nadležnih za rijeku Dunav) koji financira EFRR istražuju se mogući načini poboljšanja upravljanja rijekom – koja je proglašena paneuropskim prometnim koridorom VII – radi maksimalnog iskorištavanja njezina potencijala rijeke kao važne prometne rute za jugoistočnu Europu.

Taj je cilj postignut kroz intenzivniju suradnju i razmjenu znanja i najboljih praksi između nadležnih nacionalnih tijela za vodene putove koja su odgovorna za upravljanje rijekom. U projektu je sudjelovalo deset agencija u osam različitih država kroz koje Dunav protječe.

Suradnja i razmjena informacija

Projekt je obuhvaćao suradnju na provedbi nacionalnih akcijskih planova, studije isplativosti, bilateralne projekte i smjernice za implementaciju za poboljšanje poslova održavanja i inženjerskih poslova na vodenim putovima. Obuhvaćao je i razmjenu informacija o hidrološkim i hidrografskim zadacima, poboljšanju fizičke dostupnosti vodenih putova i poboljšanju elektroničkih navigacijskih karata.

Projekt je trajao 36 mjeseci, a zaključen je 2012. Obuhvaćao je i poboljšanje informacijskih i komunikacijskih mreža radi stavljanja na raspolaganje podataka vezanih uz vodene putove upravnim tijelima susjednih država, trećim stranama i korisnicima. 

Voditelj projekta Markus Schedlbauer rekao je da je projektom dokazano, iako je preostalo još posla, da različita upravna tijela nadležna za vodene putove Dunava usprkos kulturološkim razlikama mogu surađivati na postizanju zajedničkog cilja. 

Projekt NEWADA istaknut je kao primjer najbolje prakse u sklopu Programa transnacionalne suradnje u jugoistočnoj Europi te u sklopu Akcijskog plana za dunavsku strategiju. U međuvremenu je radi nastavka s radom u sklopu partnerstva NEWADA odobren i projekt pod nazivom „NEWADA duo“.

"Prvi je put stvorena održiva mreža uprava vodenih putova te su osigurane konkretne mjere i planovi financiranja za razvoj mreže u budućnosti."

- Markus Schedlbauer, voditelj projekta


Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja u projekt "NEWADA: Mreža ustanova nadležnih za rijeku Dunav" iznosila su 2 862 781 EUR, od čega je Europski fond za regionalni razvoj u okviru Programa transnacionalne suradnje u jugoistočnoj Europi za programsko razdoblje od 2007. do 2013 uložio 2 224 960 EUR. Partneri na projektu uložili su 431 182 EUR, dok je sudionicima projekta koje nisu države članice EU-a na raspolaganje putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) stavljeno 208 404 EUR.


Draft date

31/10/2013