Revitalizacija nekadašnje željezničke pruge u svrhu rekreacije i sportskih aktivnosti

Projektom Parenzana II, kao nastavkom izvornog projekta Parenzana, nastavljena je obnova nekadašnje željezničke pruge koja prolazi kroz Hrvatsku i Sloveniju u svrhu otvaranja rekreativnih, turističkih i kulturnih sadržaja. U sklopu drugog projekta željeznička je pruga pretvorena u biciklističku stazu, obnovljene su dionice Vižinada – Poreč i Lama – Dekani te je ponovno izgrađen most kod Livada.

Dodatni alati

 
biciklisti na biciklističkoj stazi Parenzana. © Istarska županija biciklisti na biciklističkoj stazi Parenzana. © Istarska županija

" Projekt omogućuje biciklističku stazu cijelom duljinom hrvatskog i slovenskog dijela željezničke pruge. Predmeti i servisi poput miljokaza, vidikovaca i odmorišta, informativnih ploča, informativnih točaka i biciklističkih parkova podižu vrijednost staze. Projekt je uvelike utjecao i na međunarodnu suradnju i prijateljstvo. "

Davor Dobrila, Upravni odjel za turizam Istarske županije

Zahvaljujući tom projektu poboljšana je i povezana turistička infrastruktura. Napravljena je maketa lokomotive u punoj veličini koja je izložena u Vižinadi, a uz stazu su postavljeni miljokazi i multimedijski infokiosci s višejezičnim informacijama o lokalnom području i hitnim službama, zatim oznake, tematske ploče i odmorišta. Osposobljena su i četiri turistička vodiča, a proširen je i multimedijski muzej Parenzana, koji se nalazi uz tračnice u Livadama.

Lokalna suradnja pogoduje i lokalnom stanovništvu i turistima

Cilj je projekta bio objedinjavanje prirodne, kulturne i tehničke baštine pruge te turističkih događanja u općinama koje sudjeluju u projektu u jedan integriran proizvod. Namjena je tih aktivnosti bila promicanje granice između Hrvatske i Slovenije te podizanje svijesti o važnosti i potencijalu pruge, osobito među ljubiteljima prirode i biciklistima. Napravljen je i multimedijski CD-ROM koji korisnicima omogućuje pretraživanje informacija o stazi te nudi virtualne obilaske, videozapise i karte.

Prekogranična suradnja i zajednička provedba aktivnostibile su važan dio uspjeha projekta i trebale bi olakšati prikupljanje podrške za sličnu suradnju. Lokalne općine nastavit će s održavanjem infrastrukture i uzeti je u obzir prilikom planiranja aktivnosti.

Poticanje održivog prijevoza

Zahvaljujući aktivnostima podizanja svijesti projekt je potaknuo lokalno stanovništvo i turiste na korištenje održivih oblika prijevoza, kao što je pješačenje i bicikliranje, radi smanjenja cestovnog prometa i povezanih emisija. Staza pridonosi stvaranju uvjeta za poboljšanje turističkih usluga u okolnim ruralnim područjima radi podrške dugotrajnom razvoju povećanjem konkurentnosti regionalnog turističkog sektora. Sustav infokioska potiče korisnike i na posjet okolnom području.

Ukupno ulaganje i sredstva EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Parenzana II – ponovno oživljavanje puta zdravlja i prijateljstva” iznosi 612 485 EUR, od kojih udio sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj EU-a iznosi 520 612 EUR iz operativnog programa „IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatskaza” programsko razdoblje od 2007. do 2013.

Draft date

27/05/2015