Izvlačenje sastojaka s dodanom vrijednosti iz otpada dobivenog iz vina

Inovativne tehnike ekstrakcije za izolaciju korisnih bioaktivnih spojeva iz otpada dobivenog iz vina i njihovo pretvaranje u sastojke s dodanom vrijednosti bit će od koristi lokalnim vinarima, proizvođačima hrane te za okoliš.

Dodatni alati

 
Marina Tomašević (lijevo) i Danijela Bursać Kovačević s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provjeravaju uzorke vina u laboratoriju tima u Zagrebu. U projektu „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina” primijenjene su inovativne tehnike za izdvajanje biološkog materijala iz vina. RegioStars 2016 © Associated Press Marina Tomašević (lijevo) i Danijela Bursać Kovačević s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provjeravaju uzorke vina u laboratoriju tima u Zagrebu. U projektu „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina” primijenjene su inovativne tehnike za izdvajanje biološkog materijala iz vina. RegioStars 2016 © Associated Press

" „Uspjeh projekta u razvoju novih ekološki prihvatljivih tehnologija za eksploataciju organskog otpada nastalog uslijed proizvodnje vina u skladu je s nekoliko nacionalnih strategija i strategija EU-a koje se bave zaštitom okoliša, gospodarenjem otpadom i održivom proizvodnjom.” "

Nataša Raduka, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a

Vino nije odlično samo za piće, kako se čini; bioaktivni spojevi stvoreni tijekom proizvodnje mogu se pretvoriti u vrijedne sastojke za cijeli niz sektora. Znanstvenici sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvili su nove načine izdvajanja tih spojeva, koji se mogu upotrebljavati kao sirovine ili poluproizvodi u daljnjoj obradi – u funkcionalnoj hrani, primjerice, ili lijekovima i kozmetici. 

Sastojci s dodanom vrijednosti

Jednim uspješnim probnim projektom pokazano je kako se čokolade i praline mogu obogatiti bioaktivnim spojevima izdvojenima iz ostataka grožđa nakon prešanja. Nakon optimiziranja eksperimentalne metode sušenja raspršivanjem proizvedene su određene količine biljnih ekstrakata u prahu te su upotrebljavani kao sastojci za obogaćivanje čokolada i pralina, poboljšanje njihove boje, mirisa, teksture i okusa. Projektom, ostvarenim zahvaljujući sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 391 885 eura, jednako je tako ojačan znanstveni i istraživački kapacitet Fakulteta nabavom nove opreme i stjecanjem novih znanja. 

Održiva proizvodnja

Projekt je održiv i ekološko osviješten jer se radi uz pomoć otapala i materijala na bazi zelene kemije i s malim utjecajem na okoliš. Novorazvijene tehnike jednako su tako energetski vrlo učinkovite. Tim se nada da će se uspješnom provedbom ovog projekta stvoriti osnova za daljnje istraživanje na drugim nusproizvodima prehrambene industrije, kao što je otpad iz uljare za proizvodnju maslinovog ulja, zajedno s otpadom uslijed obrade jabuke, trešnje i rajčice.

Nove tehnike koje je tim razvio sada će se prenijeti na male i srednje vinare u Hrvatskoj, čime im se omogućuje postizanje proizvodnih učinkovitosti i otvaranje novih izvora prihoda. Doista, ključni cilj projekta jest jačanje veze između hrvatskih znanstvenih i poslovnih sektora kako bi se u potpunosti iskoristio biološki potencijal organskog otpada te smanjio utjecaj na okoliš. Pitanja kao što su ulaganja u vještine i teritorijalna kohezija rješavala su se programima osposobljavanja i na radionicama u različitim hrvatskim regijama. 

Nove učinkovite tehnike za obradu organskog otpada mogle bi dovesti do razvoja regionalnih centara za iskorištavanje otpada dobivenog iz vina, zajedno s drugim vrstama industrijskog otpada s određenim izmjenama. U konačnici, uspjehom ovoga projekta naglašava se potencijalna korist od razvoja snažne mreže znanstvenika i srodnih institucija uključenih u gospodarenje otpadom.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a 

Ukupno ulaganje za projekt „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina” iznosi 556 312 eura, uz doprinos od 391 885 eura Europskog fonda za regionalni razvoj putem operativnog programa „Regionalno istraživanje i inovacije” za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Draft date

30/09/2016