Uključivanje mladih poduzetnika u obećavajući sektor ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj

Iako Splitsko-dalmatinska regija pruža velik broj mogućnosti za rast hrvatskog sektora ekološke poljoprivrede, ona ima jednu od najviših ruralnih stopa nezaposlenosti mladih u državi. Stoga se projektom EkoBiz, koji financira EU, želi privući veći broj mladih u ekološko poduzetništvo podizanjem svijesti o lokalnim mogućnostima u industriji. Njime se pruža konkretno osposobljavanje i potpora poslovanju mladim ekološkim poduzetnicima te promiče konzumacija organskih poljoprivrednih proizvoda u lokalnoj zajednici.

Dodatni alati

 
Djeca zalijevaju biljke na ekološkoj poljoprivrednoj farmi ©Ekobiz Djeca zalijevaju biljke na ekološkoj poljoprivrednoj farmi ©Ekobiz

" Snažan ekološki sektor naš je prioritet. Nagradom se promiču mladi hrvatski proizvođači ekoloških proizvoda, kao i razvoj ekološke poljoprivrede u županiji. "

Jelena Petrov, viša savjetnica, Javna institucija za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA SD)

Splitsko-dalmatinska regija obuhvaća nekoliko otoka i Dalmatinsku Zagoru, dom nevjerojatnom spektru biljnih i životinjskih vrsta, pružajući regiji ogroman prirodni potencijal za razvoj ekološke poljoprivrede. Unatoč tome, procjenjuje se da se trenutačno obrađuje samo 50 % poljoprivrednog zemljišta u županiji. Štoviše, ruralna stopa nezaposlenosti u Dalmaciji dosegla je visokih 35 %, dok se regionalna nezaposlenost mladih popela na 40 %. Ove brojke pokazuju trend depopulacije u ruralnim područjima regije.

Kako bi se to pokušalo promijeniti, projektom se EkoBiz, koji financira EU, želi potaknuti interes za ekološku poljoprivredu pružanjem usmjerenog osposobljavanja, potpore poslovanju i provođenjem promotivnih kampanja u lokalnim zajednicama.

Smanjivanje ruralnog iseljavanja

Depopulacijom se udio poljoprivrednika ispod 40 godina starosti,koji djeluju u ovoj posebno raznolikoj i plodnoj regiji, smanjio na samo 6 % populacije poljoprivrednika. Osim toga, problem predstavlja nedostatak svijesti o održivoj potrošnji hrane i prednostima ekološke proizvodnje u području u kojem prosječni godišnji iznos po glavi stanovnika koji se troši na ekološku hranu iznosi samo 26 EUR. Projektom EkoBiz želi se prebroditi ova promašena prilika i privući mladih ljudi natrag u ruralna područja obećavajućim poduzetničkim mogućnostima u ekološkoj poljoprivredi.

U projektu će se upotrebljavati obrazovanje, potpora poslovanju i razvoj poduzetničkih vještina u ranoj dobi kako bi se poboljšali prijenos znanja i izgradnja kapaciteta u ekološkom sektoru. Do sada je osposobljeno preko 70 mladih osoba te im je pružena potpora poslovanju koja se sastoji od pomoći njihovom poslovnom planu, kao i od savjeta vezanih uz njihove prijave za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za one koji zadovoljavaju zahtjeve.

Biti primjerom, na održiv način

Osposobljavanje za projekt provedeno je u okviru „Akademije ekološke poljoprivrede” koja mladim poljoprivrednicima pruža međunarodni kontekst i mogućnosti za suradnju. Dvadeset lokalnih škola i vrtića također je uključeno u projekt sudjelovanjem u projektima malog razmjera vezanim uz ekološku poljoprivredu. Veći projekti razvijeni su kako bi se promicala ekološka prehrana u školama i vrtićima, s pilot projektom kojim se 200 ekoloških obroka distribuira u trima školama partnerima.

Projekt EkoBiz već je izravno pridonio uspostavljanju 15 novih poslovanja uz pomoć financiranja EAFRD-a, a Splitsko-dalmatinska regija sada se smatra modelom koji se treba slijediti kako bi se povećale i ponuda i potražnja za lokalnim ekološkim poljoprivrednim proizvodima. Na kraju, ovim se projektom želi odgojiti velik broj mladih, konkurentnih i profitabilnih ekoloških poljoprivrednika koji će pridonijeti održivom razvoju i većem broju radnih mjesta u dalmatinskim ruralnim područjima, kao i ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti.


Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „EkoBiz – Poticanje poduzetništva mladih u sektoru ekološke poljoprivrede” iznosi 40 167 EUR, s Europskim socijalnim fondom koji doprinosi s 34 142 EUR kroz operativni program „Razvoj ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj 2007. – 2014.” za programsko razdoblje 2007. – 2014. Ulaganje pripada prioritetu „Potpora pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage”.

 


Draft date

01/08/2017

Videozapisi