Razminiranje na hrvatsko-mađarskoj granici

Mine skrivene duž hrvatsko-mađarske granice tijekom sukoba 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji uklonjene su u projektu koji financira Europska unija. Osim zaštite lokalnog stanovništva, projekt utire put za brojne prekogranične projekte u zaštićenim prirodnim područjima Natura 2000. te će potaknuti održivi turizam.

Dodatni alati

 
projektom razminiranja raščišćeno je područje od ukupno 2,6 km<sup>2</sup> s obje strane hrvatsko-mađarske granice. projektom razminiranja raščišćeno je područje od ukupno 2,6 km2 s obje strane hrvatsko-mađarske granice.

24-mjesečni projekt razminiranja bio je najveći mađarsko-hrvatski IPA (instrument pretpristupne pomoći) program prekogranične suradnje u razdoblju 2007. – 2013. i dobio je oko 3 milijuna eura sredstava iz EU-a. Ovaj projekt nadopunjuje druge investicije u sklopu programa u području zaštite okoliša i održivog turizma.

Za vrijeme projekta provedena su ispitivanja za pronalaženje mina te je utvrđen slijed prioriteta za njihovo uklanjanje. Područje od 1 km2 bilo je očišćeno ili na drugi način proglašeno sigurnim na mađarskoj strani granice, a područje od 1,6 km2 očišćeno je na hrvatskoj strani.

Razminiranje pograničnog područja bilo je preduvjet za realizaciju brojnih projekata prekogranične suradnje koji se odnose na zaštićeno područje Natura 2000.

Raščišćavanje prethodno nepoznatog minskog polja

Početkom 2011. Mađarska je otkrila dosad nepoznato minsko polje duž granice s Hrvatskom u Osječko-Baranjskoj županiji u Hrvatskoj i Baranji u Mađarskoj. Onečišćena područja proizlaze iz sukoba 1990-ih u regiji i, kao što je propisano Otavskom konvencijom o zabrani protupješačkih mina, Mađarska je ogradila sumnjivo opasno područje duž svoje južne granice i ukazala na opasnost.

U rujnu 2011. godine pokrenut je hrvatsko-mađarski projekt podržan fondovima EU-a kako bi ispitao i očistio opasna minska polja. Projekt je obuhvatio i obnovu okoliša tog područja kao što to predviđa Direktiva o staništima EU-a.

Otvaranje puteva za održivi turizam i zaštitu okoliša

Sad kad je područje razminirano, rad se nastavlja kako bi se potaknuo održivi turizam na području kroz razvoj tematskih ruta kulturne baštine i promicanje biciklističkih tura fokusiranih na povijesne znamenitosti regije.

Očuvanje zaštićenih područja u nacionalnom parku Drava – Dunav sada se može provoditi bez opasnosti za ljude u Nacionalnom parku. Također je lakše održavati nasipe i boriti se protiv poplava u pograničnom području. Zemlja je sada dostupna i za poljoprivrednu uporabu.

„Činjenica je da uz dostupnost EU fondova kroz projekt IPA HU-HR ne uklanjamo samo prijetnju, već i polažemo temelje za nove sinergije. To će pružiti mogućnosti koje će se pokazati korisnima i kohezivnima za obje strane u područjima koja su nas prije razdvajala. Puni učinak onoga što smo pokrenuli mogao bi biti izvan granica naše spoznaje.“

G. Miljenko Vahtarić, v.d. pomoćnika ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje (Croatian Mine Action Centre – CROMAC)


Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupno ulaganje u projekt "Rehabilitacija minski zagađenog prostora na području rijeka Drava – Dunav" iznosi 3 529 393 EUR. Doprinos u sklopu programa pretpristupne pomoći EU-a (IPA) iznosio je 2 999 984 EUR putem mađarsko-hrvatskog prekograničnog IPA programa suradnje.


Draft date

12/05/2014