„City Volunteers” promiče volonterski rad u zapostavljenim grupama i manjinama

Projekt City Volunteers bavi se društvenim uključivanjem, radnim mjestima, obrazovanjem i izobrazbom na područje slovensko-hrvatske granici te omogućuje lokalnim stanovnicima, posebice zapostavljenim grupama i manjinama, da pristupe volonterskom radu koji potiče njihovu društvenu integraciju. Pristupačna, profesionalna, usklađena, usredotočena podrška za traženje volonterskog posla koji je prilagođen njihovim potrebama potiče rast obrazovnih razina volontera i unaprjeđuje kvalitetu života.

Dodatni alati

 
Promotivni materijal projekta City Volunteers © City Volunteers Promotivni materijal projekta City Volunteers © City Volunteers

" Volonteri nisu plaćeni. Ne zato jer su bezvrijedni, nego jer su neprocjenjivi. "

Sherry Anderson, volonterka

Cilj projekta City Volunteers bio je identificirati inovativne načine promicanja volontiranja u regiji radi podizanja svijesti o prednostima i važnosti volontiranja. Cilj je bio i stvoriti lokalnu mrežu volonterskih organizacija i čvrstu, dugoročnu strukturu volontiranja. Namjera projekta bila je pridonijeti poboljšanju nacionalnog zakonodavstva vezanog uz sektor volontiranja.

Projekt se bavio pitanjem volontiranja na nekoliko razina, uključujući istraživanje, strateški razvoj, vidljivost, izgradnju kapaciteta i praktičnu podršku za organizacije koje promiču volontiranje. Trenutna je situacija analizirana, a zajednička prekogranična strategija razvoja volontiranja bila je pripremljena i implementirana.

Informativni uredi i biblioteke

Mreža regionalnih informativnih ureda i biblioteka stvorena je radi pružanja podrške volonterskim organizacijama, posebno onima koje pružaju pomoć osobama s posebnim potrebama. Sastavljeni su materijali za obuku, a mladi volonteri završili su obuku te stekli nove vještine i kompetencije. Projekt je izravno stvorio i dva nova radna mjesta.

Novi oblici volontiranja, kao što je korporacijsko volontiranje, razvijeni su, implementirani i pružena im je podrška pomoću ICT-a, uključujući volonterski web-portal. Događaji su organizirani radi promicanja volontiranja kao dijela pozitivnog doprinosa društvenim aspektima održivog razvoja i socijalne kohezije.

Projekt je imao uravnoteženi utjecaj na obje strane granice. Regionalni uredi, biblioteke i web-portal ostat će raditi, a troškove će pokrivati općine radi pružanja daljnjih prilika volonterima. Akcije razmjene informacija i uključivanje mladih u volontiranje trebaju i dalje imati pozitivan učinak na regije sudionice.


Ukupno ulaganje i sredstva EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „City Volunteers” iznosi 614 696 EUR, od kojih udio sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj EU-a iznosi 522 492 EUR iz operativnog programa „IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatskaza” programsko razdoblje od 2007. do 2013.


Draft date

26/10/2015

Videozapisi