CHEE – Prekogranična izgradnja kapaciteta energetske učinkovitosti

Cilj hrvatsko-mađarskog prekograničnog projekta jest učiniti javne zgrade energetski učinkovitijima. 

Dodatni alati

 
Faze rekonstrukcije energetske učinkovitosti Osnovne škole Ljudevit Gaj u Osijeku   © CHEE Faze rekonstrukcije energetske učinkovitosti Osnovne škole Ljudevit Gaj u Osijeku © CHEE

" Projekt je bio prekretnica za nastojanja da uspostavimo energetsku učinkovitost u gradu Osijeku. Od njegova teoretskog pristupa do uštede i pozitivnog učinka na okoliš projekt je postao praktično rješenje za dobrobit djece i šire javnosti. "

Mira Lizačić, Vidaković, viša savjetnica

Projekt CHEE namijenjen je upotrebi i razvoju tehnologija energetske učinkovitosti (EE) i obnovljivih izvora energije (RES) radi rješavanja čestog problema – otprilike 40 % ukupne potrošnje energije u Mađarskoj i Hrvatskoj otpada na zgrade. 

Projektom je upravljao širok raspon partnerskih organizacija: dvije lokalne uprave, jedna agencija za regionalni razvoj, dva sveučilišta i dvije nevladine organizacije. No praktični su dio – rekonstrukciju postojećih javnih zgrada radi veće energetske učinkovitosti – provele lokalne tvrtke koje su odabrane tijekom procesa javne nabave. Te su adaptacije postale referentne točke za slične projekte u regiji.

Učinkovita rješenja i najbolje prakse

Osim toga, cilj projekta bio je razviti alate koji će tijelima javne uprave omogućiti da izvrše točnu analizu troškova i koristi planiranih rekonstrukcijskih projekata. S obzirom na to da se tijela javne uprave suočavaju s proračunskim ograničenjima, a pojavljuju se nove tehnologije za adaptiranje zgrada, ključan je odabir najprikladnijeg i najprimjerenijeg rješenja. S tim je ciljem na fakultetima ekonomije na sveučilištima u Pečuhu (Mađarska) i Osijeku (Hrvatska ) razvijen softver koji je prilagođen ispunjavanju potreba obaju zemalja. 

Projekt je uključivao nit koja je bila posvećena diseminaciji i dijeljenju najboljih praksi koje su realizirane mnoštvom prekograničnih radionica, izložaba i drugih događaja. Zahvaljujući tom proaktivnom pristupu od projekta je koristi izravno imalo oko 4 000 ljudi, dok se procjenjuje da je otprilike 22 000 ljudi od njega imalo neizravne koristi. 

Povezivanjem istraživanja i razvojnih institucija i poduzeća s obje strane granice projekt je postavio temelje integrirane mreže partnera koja će nastaviti planirati i provoditi rekonstrukcijske projekte vezane uz EE i RES. Iz hrvatske je perspektive CHEE pomogao razviti državni zakon o energetskoj učinkovitosti koji se počeo razvijati na početku projekta 2011. godine. 


Ukupna ulaganja i sredstva EU-a

Ukupna ulaganja u projekt „Zajednička istraživanja i razvoj mjera energetske efikasnosti u prekograničnim regijama (CHEE)” iznose 491 840 eura, od čega EU-ov Europski fond za regionalni razvoj i Instrument predpristupne pomoći pridonose s 409 503 eura u sklopu operacijskog programa „IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska” u programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine.


Draft date

28/01/2016