Stjecanje iskustava o politici

Iz projekata koji se financiraju iz europskih fondova za regionalni razvoj i kohezijsku politiku proizlaze važne studije, analize, izvješća i rezultati, što može potaknuti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse diljem EU-a. Ova je baza podataka s mogućnošću pretraživanja prvenstveno razvijena radi osoba koje promiču projekte te radi zakonodavaca i ostalih stručnjaka koji će promovirati stjecanje iskustava o politici, a sadrži studije slučaja, ex-post izvješća o procjenama i druge sažetke projekata. Ti su dokumenti dostupni, a pristupa im se pretragom u poljima koja se nalaze niže.

Dodatni alati