CityMobilNet: planovi održive urbane mobilnosti za 11 europskih gradova

Planiranje mobilnosti ključan je element održivog urbanog razvoja i jedan od najistaknutijih izazova za europske gradove danas. Projekt CityMobilNet, financiran u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj URBACT, okupio je 11 europskih gradova u 10 zemalja kako bi udružili znanje i iskustvo, zajedno naučili i, u konačnici, utvrdili planove održive urbane mobilnosti (SUMP) za svaki grad.

Dodatni alati

 
The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018) The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018)

" Obično ne dobijemo gledište zajednice, već samo njezinu reakciju nakon provedbe mjera. Program URBACT bio je drugačiji: rad s ljudima u lokalnoj skupini URBACT dokazao je da dobre ideje mogu doći sa svih strana, ne nužno od stručnjaka. "

Claudiu Dascalu, voditelj odjela za ulice, parkiranje i rasvjetu Slatine

Gradsko vijeće Bielefelda u Njemačkoj predvodilo je mrežu za planiranje akcije URBACT koja je objedinila dionike iz Španjolske, Portugala, Francuske, Italije, Malte, Grčke, Hrvatske, Rumunjske i Poljske.

Gradovi koji su sudjelovali u projektu analizirali su svoj postojeći krajolik urbane mobilnosti, razvili planove angažmana građana i dionika te vještine i kompetencije koje će im pomoći u izradi, provedbi i procjeni njihovih planova održive mobilnosti.

Različiti i zajednički izazovi

Gradovi imaju središnju ulogu u rastu i zapošljavanju zemalja te u općoj kvaliteti života i dobrobiti velikog dijela svojih građana. No razvoj učinkovitih sustava prijevoza koji mogu smanjiti gužve, emisije stakleničkih plinova i socijalnu isključenost predstavlja izazov. Iako se gradovi suočavaju s brojnim zajedničkim problemima, suočavaju se i s nizom različitih lokalnih izazova.

Kao pomoć 11 gradova u razvoju održivih strategija urbane mobilnosti, projektom se gradovima pomoglo u izradi vlastitih SUMP-ova. To su strateški planovi s vremenskim okvirom od 10 do 15 godina, osmišljeni kako bi zadovoljili potrebe za mobilnošću ljudi i poduzeća te kako bi osigurali bolju kvalitetu života, uzimajući u obzir različite lokalne potrebe.

Transnacionalne aktivnosti učenja i razmjene

Tijekom dvogodišnjeg projekta organizirano je pet transnacionalnih sastanaka kako bi gradovi partneri mogli dijeliti iskustva i znanja. Tijekom projekta CityMobilNet organizirane su razmjene radi izrade zajedničke baze znanja, zadaci stručnih recenzija, prezentacije studija slučaja iz drugih gradova te radionice o razvoju planova održive mobilnosti.

Projekt je imao koristi od 4. Europske konferencije o planovima održive urbane mobilnosti (SUMP) koja se održala u Dubrovniku u Hrvatskoj u ožujku 2017., netom prije trećeg transnacionalnog seminara projekta u Zadru, također u Hrvatskoj.

Na konferenciji su predstavljene najbolje prakse, ideje o poboljšanjima, praktični rad na lokalnim izazovima i rješenjima te mjere realizirane drugdje koje su nadahnule partnere projekta CityMobilNet da izrade vlastite planove.

Na kraju projekta objavljen je dokument koji objedinjuje ishode, a služi kao dragocjen resurs iz kojeg drugi gradovi mogu učiti.

Projekt je proveden u sklopu programa URBACT, programa Europske teritorijalne suradnje čiji je cilj poticati održivi integrirani urbani razvoj u gradovima diljem Europe. U njemu se upotrebljavaju resursi i znanja kako bi se osnažio kapacitet gradova za poboljšanja u četirima područjima: upravljanju, okolišu, uključivosti i gospodarstvu.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „CityMobilNet” iznosi 749 923 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 584 947 EUR u okviru programa „URBACT” za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Draft date

29/03/2021