OIS-AIR: Izgradnja transnacionalne inovacijske mreže u jadranskoj i jonskoj regiji

Međunarodnom suradnjom koja se proteže kroz šest zemalja ovim projektom financiranim sredstvima EU-a želi se stvoriti trajna transnacionalna mreža radi njegovanja inovacija, povećanja konkurentnosti regije i gospodarskog rasta te jačanja njezina udjela u aktivnostima istraživanja i razvoja. Projektom se povezuju inovacijski centri s MSP-ovima, istraživačkim institutima i drugim dionicima u regiji.

Dodatni alati

 
The OIS_AIR project has set out to create a permanent transnational network to foster innovation and boost economic growth. ©Creative Commons The OIS_AIR project has set out to create a permanent transnational network to foster innovation and boost economic growth. ©Creative Commons

" Otvaranje prema međunarodnoj suradnji s centrima izvrsnosti u području istraživanja i inovacija u jadranskim i jonskim područjima, kao i na zapadnom Balkanu, strateški je prioritet za znanstveni park Area Science Park i za naš regionalni inovacijski sustav u cjelini ako želimo biti konkurentni i privlačni na makroregionalnoj razini i još dalje od toga. "

Sergio Paoletti, predsjednik znanstvenog parka Area Science Park

Na lokalnoj razini, sedam inovacijskih centara diljem regije i pomoćnih institucionalnih partnera udružili su snage u pronalasku obećavajućih inicijativa i mogućnosti. Na transnacionalnoj razini utvrđen je namjenski internetski centar. On djeluje kao virtualno okruženje radi koordinacije mreže partnera i dionika OIS AIR. Kroz taj se centar provjeravaju rezultati istraživanja i usklađuju s uslugama koje nude MSP-ovi u regiji.

Centar djeluje kao tržište za transnacionalnu razmjenu znanja, tehnologija i inovacija. Kombiniranjem lokalnih snaga s transnacionalnom mrežom, projektom OIS-AIR stvaraju se trajne veze među poduzećima, centrima za istraživanje i razvoj i istraživačkim infrastrukturama kako bi se provjereno istraživanje pretvorilo u poslovanje.

Financiranje inovacija od dna prema gore

Projektom OIS-AIR MSP-ovima se pomaže u razvoju njihovih projekata s namjenskim procesom financiranja temeljenom na provjeri koncepta. Obećavajućim inovativnim projektima koje su zajednički razvili istraživački instituti i MSP-ovi u regiji dodjeljuje se vaučer za inovacije, pri čemu svaki iznosi 18 500 EUR.

Projektom se jačaju istraživanje i inovacije na međunarodnoj razini organiziranjem rasprava s donositeljima politika i pokretanjem suradnje među institucijama, poslovnim sektorima i sveučilištima. Uključena poduzeća i MSP-ovi imali su koristi od ove razmjene znanja, stručnosti i istraživanja.

Projektom OIS-AIR definirana su četiri obećavajuća područja za budući razvoj, pri čemu sva karakteriziraju konkurentne prednosti regije: promet i mobilnost, poljoprivredno biogospodarstvo, energiju i okoliš. MSP-ovi koji su aktivni u tim sektorima mogu pristupiti međunarodnoj mreži tog projekta u pogledu istraživačkih infrastruktura i institucija radi povećanja njihova ulaganja u istraživanje i inovacije.

Istraživački instituti i partneri iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke, Hrvatske i Albanije surađuju kako bi utvrdili i definirali prvu makroregionalnu strategiju pametne specijalizacije za regiju. 

Niska ulaganja u istraživanje i razvoj, loša zaštita intelektualnog vlasništva i nedovoljno razvijen prijenos tehnologije spriječili su jadransku i jonsku regiju u razvoju u području pametne specijalizacije. Zato je uspostavljen projekt OIS-AIR radi jačanja i konsolidiranja razvoja industrijskih i poduzetničkih aktivnosti u sektorima istraživanja i inovacija te istraživanja i razvoja.

 

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „OIS_AIR – Uspostava sustava otvorenih inovacija za jadransku i jonsku regiju” iznosi 1 563 496 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj i fond IPA II pridonose iznosom od 1 328 971 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg V-B jadranska i jonska regija” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Inovativne i pametne regije”.

 

Draft date

03/07/2019