Smart Impact: Polaganje temelja za pametni urbani razvoj u Europi

Dok gradovi prihvaćaju izazov da postanu pametni gradovi, agilne organizacije i ekosustavi igraju ključnu ulogu u tome da se osigura iskorištavanje punog potencijala tehnologije. Projektom Smart Impact, financiranim sredstvima iz programa Urbact Europskog fonda za regionalni razvoj, obuhvaćeno je deset partnerskih gradova iz cijele Europe kako bi istražili i razvili alate za upravljanje inovacijama za općine koje trebaju financirati pametan grad, izgraditi ga i upravljati njime.

Dodatni alati

 
During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017) During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017)

" Članovi skupine sudjelovali su u transnacionalnim sastancima koji su obuhvaćali posebne teme u okviru projekta. Te razmjene pružile su im nove ideje o tome kako bolje surađivati s lokalnim dionicima i ostvariti neke od željenih aktivnosti. "

Anka Đurić, voditeljica Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa Grada Zagreba

Gradsko vijeće grada Manchestera vodilo je mrežu za planiranje akcija u okviru programa Urbact koja je ujedinila dionike iz Irske, Portugala, Španjolske, Hrvatske, Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Švedske i Nizozemske. Ključan ishod projekta bio je niz planova za svaki partnerski grad pojedinačno kojima su definirane konkretne mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurao pametan i održiv urbani razvoj.

Petosmjerni pristup

Dok se u programima pametnih gradova diljem EU-a sve više naglašavaju napretci utemeljeni na tehnologiji i podatcima, malo je pozornosti usmjereno na upravljačke strukture, procese, inovacije u poslovnim modelima i integrirano planiranje kao podršku za ostvarivanje rezultata. Zbog tog jaza mnogi gradovi nisu dovoljno opremljeni kako bi u potpunosti mogli iskoristiti mogućnosti koje im se nude.

Kako bi se riješio taj izazov, projekt SmartImpact bio je usredotočen na učenje i dijeljenje znanja u pet tematskih područja:

  • razvoj organizacije – kako općine mogu razviti nove strukture i procese kao podršku za pametne gradove,
  • financije i nabava – načini financiranja i nabave inovativnih rješenja i načini na koje gradovi mogu planirati, podržati i monetizirati nove poslovne modele kako bi ostvarili inovacije,
  • propisi i poticaji – pametne politike i propisi kao podrška pametnom gradu,
  • inovacijski ekosustavi – kako grad može podržati vlastiti ekosustav da bi pružio rješenja za izazove grada,
  • upravljanje podatcima i integracija podataka – izazovi i mogućnosti upotrebe podataka, uključujući otvorene podatke, tržišta podataka, vlasništvo nad podatcima i zaštitu podataka.

U okviru paralelnog procesa svaki od deset partnera u projektu SmartImpact postavio je lokalnu Urbact skupinu kako bi okupili ključne lokalne dionike. Cilj tih skupina bila je integracija naučenoga iz projekta, a sudionici su osmislili planove u kojima se navode mjere koje treba poduzeti kako bi se pružio odgovor na izazove pametnih gradova.

Kolektivno učenje

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta, u partnerskim se gradovima održalo šest dvodnevnih programa. Te su radionice pružile priliku da se rješenja isprobaju u praksi, pri čemu je svako rješenje obuhvatilo određeno tematsko područje. Organizirani su vođeni posjeti, a pozvani stručnjaci održali su govore o izazovima i rješenjima za pametne gradove.

Kolektivno iskustvo deset partnerskih gradova pokazalo se stvarnom snagom projekta. Veći i iskusniji gradovi Dublin, Porto i Manchester omogućili su prilike iz kojih su drugi gradovi mogli učiti.

Manji gradovi pokazali su dragocjenu stručnost u određenim područjima, primjerice Guadalajara u Španjolskoj u upotrebi podataka za upravljanje gradom, Miškolc (Mađarska) u razvoju prometa i Smoljan (Bugarska) u uključenosti gradonačelnika.

Projekt je imao potporu vodećeg stručnjaka Alanusa von Radeckog, voditelja istraživačke jedinice o pametnim gradovima na institutu Fraunhofer, vodeće europske istraživačke skupine.

Razvoj planova

Tijekom trajanja projekta planovi su podlijegali temeljitim stručnim pregledima. Njima se htjelo iskoristiti značajno kolektivno iskustvo skupine i von Radeckog.

Do kraja projekta svaki je grad finalizirao vlastiti plan te je izrađeno i web-mjesto projekta na kojemu su prikazani radovi i studije slučaja u pet tematskih područja. Kao rezultat partnerski su gradovi osmislili plan za preobrazbu vlastitih gradova, dok su drugi gradovi mogli učiti iz projekta i bolje razumjeti kako postati pametnim gradovima.

Projekt je proveden kao dio programa Urbact, programa Europske teritorijalne suradnje čiji je cilj poticati održivi, integrirani urbani razvoj u gradovima diljem Europe. U njemu se upotrebljavaju resursi i znanja kako bi se osnažio kapacitet gradova u poboljšanju u četiri područja: upravljanju, okolišu, uključivosti i gospodarstvu.

Draft date

20/09/2020