Come In! – kulturno nasljeđe postaje dostupno svima u šest europskih zemalja

Na temelju slogana „ništa o nama bez nas” muzeji iz Italije, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Portugala surađivali su s udrugama osoba s invaliditetom, akademicima, ustanovama za osposobljavanje i donositeljima politika kako bi definirali transnacionalne standarde usmjerene unaprjeđenju dostupnosti muzeja.

Dodatni alati

 
The Come In! project is making Europe’s small and medium-sized museums more accessible for all. ©Luca Laureati, 2018 The Come In! project is making Europe’s small and medium-sized museums more accessible for all. ©Luca Laureati, 2018

" Kultura je temeljno pravo za sve te moramo ukloniti prepreke koje onemogućuju potpuno uživanje u njoj. Dostupnost je proces, a projekt Come In! podržava taj proces približavanja kulturnom nasljeđu na nove, multisenzorne načine, promicanjem inkluzivnih muzeja u kojima nema posebnih potreba, već samo kultura za sve. "

Anna Marconato, COME-IN! Voditeljica projekta – Izvršna tajnica za srednjoeuropsku inicijativu

Projektom Come In! objedinjeno je šest srednjoeuropskih zemalja u zajedničkom nastojanju da povećaju broj posjetitelja malim i srednjim muzejima, čineći ih dostupnijima osobama s invaliditetom, i podižući razinu svijesti o važnosti uključenosti i dostupnosti.

Projekt je rezultirao zbirkom smjernica Come In!, kompletom kvalitativnih standarda koji su namijenjeni da pomognu muzejima u unaprjeđenju dostupnosti i promicanju pristupa kulturi inovativnim pristupima. Iz tih je smjernica nastala namjenska oznaka COME-IN! kojom se jamči razina pristupačnosti muzeja te njegovo pridržavanje standardima.

Procjena, planiranje i osposobljavanje 

Tijekom projekta organizirano je šest pilot-projekata u muzejima diljem središnje Europe. Dijalog između različitih ustanova i radnih skupina rezultirao je utvrđivanjem najboljih praksi i uvođenjem holističkog pristupa izazovu kojim muzeji postaju još dostupnijima.

Svaki muzej procijenio je svoju razinu dostupnosti u uspostavljenom lancu usluga, predstavljajući najvažnije aspekte posjeta, uključujući informacije dobivene prije ili nakon posjeta. Od trenutka dolaska, mjesta ulaska, blagajne i garderobe do izložbenih područja i muzejske trgovine: svaki je aspekt provjeren prema relevantnim kriterijima dostupnosti – ne samo fizičkim, već i informativnim, komunikacijskim, društvenim i ekonomskim – kako bi se utvrdila bilo kakva ograničenja i planirale odgovarajuće intervencije.

Zajamčena dostupnost

Oznaka Come-In! kreirana je s ciljem stjecanja prihvatljivosti diljem svijeta u jamčenju dostupnosti svakom certificiranom muzeju. Oznaka se trenutačno upotrebljava za promicanje nastojanja projekta na transnacionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te, što je još važnije, za prikaz prenosivosti nastojanja projekta izvan trenutačnog raspona.

U sklopu projekta COME-IN! bit će objavljen godišnji poziv za muzeje da se prijave za ovu oznaku, počevši od siječnja 2020. Ako muzej koji se prijavi zadovoljava niz kriterija, bit će mu dodijeljena oznaka na pet godina. Primjerice, svaki muzej koji se prijavi mora educirati osoblje kako bi ono bilo svjesnije značenja i dodane vrijednosti uključenosti i dostupnosti. Dosad je oko 150 voditelja muzeja prisustvovalo radionicama osposobljavanja koje se oslanjaju na namjenski priručnik za osposobljavanje Come In!.

Ništa o nama bez nas

Stručnjaci za dostupnost i predstavnici udruga osoba s invaliditetom bili su uključeni u projekt od početka do kraja, i u razvoj smjernica, razvoj multisenzornih ponuda, čak i u predstavljanje novih izložbi. Primjerice, Pomorski muzej Piran u Sloveniji zaposlio je osobu s cerebralnom paralizom da prati posjetitelje kroz nove, dostupne izložbe. 

Da bi se valorizirala nastojanja projekta, za posjetitelje je razvijen upitnik u kojem su mogli izraziti svoje mišljenje o pilot-muzejima. Evaluirano je više od 1 100 upitnika i oni ukazuju na to da ljudi cijene postignuća projekta. 

Važnost dostupnosti i uključenosti u muzejima predstavljena je tijekom tematske konferencije o kapitalizaciji u Trstu, Italija. Ona je na istom mjestu okupila predstavnike i kreatore politika 13 ministarstava kulture iz središnje, istočne i jugoistočne Europe.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Come In! – suradnja radi otvorenog pristupa muzejima prema široj inkluziji” iznosi 2 580 000 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 2 090 000 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg Središnja Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Radna mjesta, rast i ulaganja”.

Draft date

18/09/2019