Novi alati za njegovanje urbanih zelenih površina u srednjoj Europi

Deset partnera iz sedam srednjoeuropskih zemalja ujedinilo je svoje snage kako bi stvorili ili prenamijenili zelene površine u urbanim okruženjima. U suradnji sa skupinama iz zajednice, stanovnicima i lokalnim vlastima, u projektu Urbani zeleni pojasevi izrađena su tri nova „pametna” modela koja su potom testirana u osam pilot-programa. Projektom se pomoglo u unaprjeđenju odluka o planiranju i upravljanju koje donose tijela javnog sektora odgovorna za zelene površine kao što su parkovi, šume i rekreacijska područja.

Dodatni alati

 
The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts

" Sve gradske vlasti marljivo rade kako bi gradovi imali više kvalitetnijih zelenih površina. Zahvaljujući projektu Urbani zeleni pojasevi osvijestili smo da gradske vlasti u tome nisu same. Računamo na brojne partnere, stručnjake, građane, nevladine organizacije ili vladine ustanove. U ovom projektu dobili smo alate koji gradskim vlastima pomažu da surađuju s partnerima u upravljanju zelenim površinama i njihovu održavanju. "

Zsofia Hamza, koordinatorica projekta

U projektu su testirana tri različita pristupa urbanom prostornom planiranju i razradi zelene strategije. Njihova rješenja i alati usmjeravaju lokalne gradske vlasti u pametnom pristupu upravljanju urbanim zelenim prostorom. Svi razvijeni modeli uključeni su u zelene strategije sedam regija koje sudjeluju u projektu. 

Modeli pametne podrške

U modelu sustava geografskih informacija iskorišteni su geoinformatički alati – od prikupljanja podataka do prostornih analiza i vizualizacije – kako bi se evaluirala svrha zelenog prostora, uz probleme kao što su održavanje, održivost i profitabilnost. Taj model dizajniran je kako bi pružio podršku u odlučivanju o regionalnom razvoju.

U modelu uključivanja zajednice stvoren je sveobuhvatan prikaz participativnih tehnika kojima se lokalni ljudi mogu uključiti u brigu o zelenim površinama. Ovaj model pomogao je korisnicima da razviju ideje, planove o zajedničkom upravljanju te da razviju svijest. Partneri su uspješno primijenili rezultate i integrirali ih u urbane razvojne strategije.

U projektnome modelu koji omogućuje upravljanje više dionika pružaju se smjernice o uspostavljanju novih oblika suradnje te on funkcionira kao platforma za poticanje javne rasprave. Javna ga tijela također mogu upotrijebiti kao alat za razvoj kapaciteta te uključuje program obuke koji se pokazao korisnim za donositelje odluka koji su u potrazi za novim idejama i pristupima. 

Održivi programi

Modeli su se pokazali korisnima u razvoju pilot-projekata, od kojih su brojni postali trajne i održive inicijative. Zapravo, niz pilot-programa osmišljen je dugoročno, uz podršku lokalnih javnih tijela. Primjerice, program upravljanja uspostavljen u Budimpešti, Mađarska, koji već obuhvaća 26 javnih zelenih površina o kojima se brinu stanovnici, dodatno se proširuje. 

Društvene aktivnosti i mala ulaganja u Krakovu, u Poljskoj, pomogli su u povećanju broja posjetitelja šumi Witkowice. Uključeni su trkači kao nova korisnička skupina, a zahvaljujući participativnom proračunu izgradit će se igralište. Usto, planira se šumsko područje koje se upotrebljava za rekreaciju povećati s 15 ha na 120 ha.

Istovremeno, dionici u Mariboru, u Sloveniji, izradili su prijedlog obnove zelenog područja koje se nalazi unutar kompleksa napuštenih zgrada. Prijedlog će biti realiziran u sklopu plana revitalizacije cjelokupnog područja, uz podršku gradskih vlasti.

Regije uključene u projekt razmijenile su ideje i alate. Primjerice, Krakov razmatra razvoj vlastitog programa upravljanja. Aplikacija za prikupljanje podataka, koja je razvijena u Padovi, u Italiji, upotrebljava se u hrvatskom gradu Zadru kako bi se proširile zemljišne knjige. Istovremeno, pokazatelji procjene koji se primjenjuju u Salzburgu, u Austriji, primjenjuju se i u Budimpešti pri analizi odgovarajućih novih zelenih prostora.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „Urbani zeleni pojasevi” iznosi 2 391 306 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 2 005 050 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg srednja Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Okoliš i učinkovitost resursa”.

 

Draft date

05/02/2020