Poboljšavanje održivosti i pristupačnosti lokaliteta kulturne baštine u Europi

U sklopu projekta sufinanciranog sredstvima EFRR-a osmišljeni su novi načini poboljšavanja održivosti i pristupačnosti urbanih lokaliteta kulturne baštine u šest europskih regija. Regije uključene u projekt SHARE suradnjom su razvile inovativne planove za upravljanje popularnom kulturnom baštinom u većim i manjim gradovima.

Dodatni alati

 
Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE

" Rad u sklopu projekta SHARE na održivom upravljanju urbanom kulturnom baštinom znači da bismo barem malo mogli poboljšati uvjete života za stanovnike i privlačnost za posjetitelje, a time potencijalno čak i gospodarsko okruženje za poduzeća koja pružaju usluge ljudima koji posjećuju gradske centre. Suradnja s partnerima iz različitih europskih sredina omogućava nam svjež pristup zajedničkim problemima. "

Chiara Dall'Aglio, koordinatorica projektnih aktivnosti

Europa ima bogatu i raznoliku kulturu i povijest koja se odražava u urbanom okruženju. Muzeji, spomenici i ostali lokaliteti od arhitektonske važnosti pričaju priču ovog kontinenta i privlače tisuće posjetitelja na godišnjoj razini. Međutim, pritisak koji predstavljaju posjetitelji i stanovnici znači da se stručnjaci, ustanove i dionici u području kulturne baštine suočavaju sa sve većim izazovima kako bi zaštitili kulturnu baštinu i mjesta oko nje te je poboljšali i istovremeno učinili pristupačnom svima.

Udruživanje znanja

Kako bi riješili ova pitanja, u okviru projekta SHARE okupljaju se partneri iz raznih javnih uprava i agencija koje se bave pitanjima kulturne baštine u Italiji, Španjolskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Jedno je sveučilište u Ujedinjenoj Kraljevini kao član projekta savjetovalo grupu projekta SHARE.

Projektni prijedlozi obuhvaćali su niz različitih tema i izazova poput „pametnog smanjenja” kojim se sagledavaju načini optimizacije faze pada u razvojnom ciklusu urbanog područja, izgradnja kapaciteta za urbaniste koji su zaduženi za provedbu regionalnih politika, kao i način na koji maksimalno iskoristiti kulturnu baštinu nekog područja za privlačenje posjetitelja izvan sezone.

Djelovanje

U sklopu ovog partnerstva razmijenjena su iskustva u upravljanju kulturnom baštinom u urbanim područjima radi utvrđivanja dobrih praksi, novih pristupa i poboljšanja. Istraživanja i podatci iz fokusnih skupina koje su uključivale lokalne dionike omogućili su informacije za šest lokalnih akcijskih planova. U planovima su navedeni načini na koje regije projekta SHARE mogu poboljšati lokalnu i regionalnu politiku za održivo upravljanje kulturnom baštinom.
Na primjer, hrvatski partner u povijesnom obalnom gradu Šibeniku poduzeo je mjere za oslobađanje pritiska od turizma usred sezone. Studijskim putovanjima u Italiju i Rumunjsku potakao se razvoj večernjih tura gradskim centrom.

U Švedskoj se razvijaju povijesne i kulturne rute nakon što je ovaj partner uvidio uspjeh sličnog rada u Rumunjskoj. Za te rute postoji aplikacija za pametne telefone i tablete. U međuvremenu je u Španjolskoj donesen regionalni protokol radi osiguranja socijalne, gospodarske i ekološke održivosti svih novih mjera promicanja ili iskorištavanja kulturne baštine Extremadure.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a 

Ukupno ulaganje u projekt „SHARE: održivi pristup kulturnoj baštini za adaptaciju urbanih područja u Europi” iznosi 1 409 083 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 1 197 721 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Okoliš i učinkovitost resursa”.

Draft date

20/11/2019