Suradnjom u središnjoj Europi dolazi do promjene ponašanja radi smanjenja potrošnje energije u zgradama

U okviru projekta koji obuhvaća osam regija u sedam europskih zemalja ostvarene su energetske uštede promjenom ponašanja ljudi koji rade u raznim javnim zgradama i koji se koriste njima. Projekt Zajedno – prema cilju učinkovitosti smanjenjem potrošnje energije – uključivao je 84 škole, muzeja, teretane i javna ureda. Više od 10 000 ljudi, uključujući studente, učitelje i državne službenike prihvatilo je projektnu metodologiju i tako su uštedjeli oko 800 kWh energije

Dodatni alati

 
The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together

" Ponašanje je važno! Energiju ne štede zgrade, već ljudi! Krajnji korisnici trebaju znati ostvaruju li se njihovim angažmanom učinkovito ciljevi smanjenja potrošnje energije te je li ishodio pozitivne rezultate. Povratnim informacijama jača se nastavak ponašanja na energetsko učinkovit način. "

Antonio Zonto, koordinator projektnih aktivnosti

U mnogim je programima za uštedu energije naglasak na zgrade kroz pružanje unutarnje izolacije, nadogradnje panelima ili uvođenje zelene energije. Međutim, u projektu Zajedno postojao je drugačiji pristup smanjenju troškova energije i emisija stakleničkih plinova. Cilj je bio promijeniti ponašanje osoba koje se koriste zgradama – i stanara i posjetitelja. 

Zajednički trud

Kako bi postigli ciljeve, projektni tim poduzeo je nekoliko koraka koji su ostvareni putem osam regionalnih pilot-projekata. Prvo je razvio program „trening trenera” u kojem je 250 osoba usvajalo znanja o tome kako se promjenom ponašanja može uštedjeti energija. Ovi su treneri pridonijeli isporuci programa u pilot-projektima i zgradama koje su sudjelovale. 

Projektni tim proveo je sustav mjerenja potrošnje energije upotrebom pametnih mjerača. Ciljevi su bili pokazati stanarima zgrade kako njihovo ponašanje dan za danom može promijeniti ishode. Uređaji za praćenje energije montirani su u 71 od 84 zgrade sudionice i mogli su prikazati potrošnju energije u stvarnom vremenu na velikim zaslonima koji privlače pažnju, postavljenima na javnim područjima. 

Usto se s pomoću niza igara, edukacijskih i zabavnih materijala ljudima prikazala vrijednost ulaganja u osobne radnje kojima se štedi energija. Ti su projekti priloženi višekanalnoj komunikacijskoj kampanji projekta koja je provedena putem pilot-projekata.

Stalna promjena

Iako je projekt Zajedno završen u svibnju 2019., tim tog projekta vjeruje da je unio stalnu kulturnu promjenu. Uspješno je upravljao pretvaranjem pojedinačnih nepoticajnih mjera – s obzirom na činjenicu da stanar javne zgrade ne plaća račune za električnu struju iz vlastitog džepa – u kolektivni poticaj kojim se obuhvaća ne samo osobna promjena u ponašanju, već i angažman drugih ljudi. Ostale mjere za smanjenje potrošnje energije uključivale su pronalaženje boljih načina za upotrebu zgrada te promjene u organizacijskim postupcima.

Projekt se provodio u regijama u Italiji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „Zajedno: prema cilju učinkovitosti smanjenjem potrošnje energije” iznosi 2 330 175 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 1 958 559 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg Središnja Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Niskougljično gospodarstvo”. 

 

Draft date

19/11/2019