Unaprjeđenje održivosti urbane mobilnosti u srednjoj Europi

Šest srednjoeuropskih regija udružilo je snage kako bi svoje prijevozne sustave pripremilo za niskougljičnu budućnost. Cilj projekta LOW CARB jest integrirati urbana i okolna područja, dijelom i poticanjem uloge zelenog javnog prijevoza. Uključene regije pokrenule su niz inicijativa za uspostavljanje održivih sustava urbane mobilnosti koji smanjuju onečišćenje zraka i unaprjeđuju kvalitetu života stanovnika i posjetitelja.

Dodatni alati

 
The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB

" Projektom Low-Carb povećavaju se kapaciteti tijela zaduženih za javni prijevoz i poduzeća za javni prijevoz za planiranje integriranijeg sustava niskougljične mobilnosti u urbanim područjima. Projektom se pružaju strategije i alati za uključivanje svih dionika, potrebni podaci i informacije te se dijele lekcije naučene u inovativnim pilot-projektima kako bi postale rješenja koja se mogu ponavljati diljem srednje Europe. "

Wolfgang Backhaus, voditelj projekta

U brojnim gradovima Europe ljudi se otežano kreću zbog prometnih gužvi i uskih grla. Štoviše, mnogi putnici koji putuju na posao i dalje se moraju oslanjati na vozila koja se koriste fosilnim gorivima kako bi stigli na svoja odredišta. Projektom LOW CARB počela su se rješavati ta pitanja razvijanjem strateških planova i pilot-projekata koji se, uz uvođenje nove tehnologije, usredotočuju na povećanje kapaciteta tijela za javni prijevoz i javnih prijevoznika kako bi ponudili učinkovite, integrirane sustave urbane mobilnosti. 

Pilot-projekti

U projektu su razvijeni planovi koji obuhvaćaju četiri pilot-područja: Leipzig u Njemačkoj, Brno u Češkoj, Koprivnicu u Hrvatskoj i Segedin u Mađarskoj. Planovi uključuju više od 100 mjera povezanih s novim uslugama javnog prijevoza. Razvijeni su uključivanjem inovacija u planiranje mobilnosti, primjerice iskorištavanjem politika otvorenih podataka, koncepata zajedničkog financiranja i novih pristupa nabavi.

Pilot-projekti uključuju inovativne tehnološke koncepte kao što su integrirane informacijske platforme o regionalnom prijevozu u Leipzigu, postaje za e-bicikle na solarni pogon u sjedištima mobilnosti u Koprivnici te uvođenje baterijskih trolejbusa u Segedinu. Istovremeno se postojeća infrastruktura električnog javnog prijevoza, poput mreže trolejbusa u Parmi, Italija, upotrebljava za punjenje drugih električnih vozila poput autobusa, automobila i bicikala.

Poticanjem ljudi da automobil ostave kod kuće i voze se javnim prijevozom aktivnosti u projektu LOW CARB vode do smanjenja emisija CO2. Na temelju prethodne analize i u skladu s brojem građana u urbanim središtima partnera, samo će se projektnim aktivnostima smanjiti emisije CO2 za gotovo 60 000 tona do 2020. godine.

Angažman dionika

Planovima se uspostavljaju novi oblici suradnje. Primjerice, Brno je formirao okrugli stol radi primjene alata za nadzor za gradske procese planiranja. U međuvremenu je Koprivnica uspostavila novo funkcionalno urbano područje i formalizirala ga kroz područje zajedničke usluge javnog prijevoza. Segedin je pokrenuo platformu za upravljanje mobilnosti utemeljenu na društvu za nove usluge javnog prijevoza koja funkcionira oko nedavno izgrađenog Europskog laserskog instituta.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Low Carb: izgradnja kapaciteta za planiranje integrirane niskougljične mobilnosti u funkcionalnim urbanim područjima” iznosi 2 636 268 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 2 177 697 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg Središnja Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Niskougljično gospodarstvo”.

 

Draft date

04/02/2020