Izgledi dunavske regije da bolje iskoristi poslovni potencijal računalstva visokih performansi

Da bi u dunavskoj regiji potaknuo istraživanje i razvoj te inovacije, projekt InnoHPC, koji financira EU, okrenuo se računalstvu visokih performansi.

Dodatni alati

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" InnoHPC jedan je od najvažnijih projekata Fakulteta informacijskih studija u Novom Mestu dosad. Nastavljajući se na naše prethodno nastojanje da ostvarimo cilj objedinjavanja znanosti i poslovanja, koji nam stalno izmiče, ovim smo projektom pokazali da je to zaista moguće. Također smo pokazali da je moguće ostvariti cilj EU-a o pametnom, održivom i uključivom razvoju, ne samo u Europskoj uniji, već i izvan nje. "

prof. dr. Borut Rončević, voditelj Centra izvrsnosti Jean Monnet i voditelj projekta InnoHPC

Računalstvo visokih performansi (HPC), brzorastuća digitalna tehnologija, jedan je od čimbenika koji omogućuje inovaciju i ekonomski rast. Objedinjavanjem računalne snage da bi se postigla mnogo viša performansa od one koja se može dobiti standardnim računalom HPC može pomoći u rješavanju velikih poslovnih problema i u smanjenju vremena za razvoj proizvoda.

Iako prekogranična dunavska regija već ima koristi od robusne infrastrukture HPC-a, postoje dva značajna nerazmjera. Prvo, postoji nesklad između zapadnih i istočnih dijelova regije. Većina infrastrukture nalazi se na zapadu. Drugo, postoji tradicionalni nerazmjer između akademske zajednice, u kojoj se može naći većina  infrastrukture HPC-a, i poslovnog sektora, kojemu ona najviše treba.

Da bi se ti nerazmjeri ujednačili, projektom se žele objediniti pružatelji usluga HPC-a, poduzeća, donositelji politika i civilno društvo. Pritom se projektom želi pridonijeti digitalnoj transformaciji regije omogućavanjem cijeloj industriji da pristupi transformativnoj snazi HPC-a.

Laboratorij InnoHPC Lab

Središnji dio projekta predstavlja laboratorij InnoHPC Lab, internetsko čvorište koje objedinjuje regionalnu infrastrukturu HPC-a i kompetencije. Ova internetska platforma omogućuje poduzećima pristup nizu integriranih usluga, alatima za izgradnju kapaciteta i kompletu alata za održivost, a cilj je svega navedenoga povećati upotrebu HPC-a. U projektu su u sklopu laboratorija razvijeni protokoli za povezivanje društava kojima trebaju kompetencije HPC-a s pružateljima HPC-a u akademskom i privatnom sektoru.

Projektni koordinatori željeli su bolje razumjeti potrebe poslovne zajednice, posebice malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Razumijevanjem i katalogiziranjem tih potreba projektom se može pomoći u razvijanju politika kako bi MSP-ovima pružio prilagođenu obuku i podršku u upotrebi snage HPC-a.

Rješavanje poslovnih potreba

Prema projektnim koordinatorima, u sklopu projekta InnoHPC uspješno je ostvaren cilj pomaganja članovima akademske zajednice da bolje razumiju potrebe MSP-ova te da bolje komuniciraju s njima. Pritom članovi akademske zajednice imaju dobru poziciju da svoje znanje o HPC-u upare s rješavanjem poslovnih potreba. Istovremeno, MSP-ovi su zahvaljujući projektu uspjeli razumjeti potencijal HPC-a u rješavanju problema, inovaciji i razvoju poslovanja.

No ovaj je projekt bio mnogo više od teorije – njime je teorija oprimjerena. Primjerice, InnoHPC je tijekom nekoliko pilot-programa uspio upotrijebiti HPC za rješavanje poslovnih problema, što je velik korak naprijed prema potpunoj digitalizaciji industrije u dunavskoj regiji.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Računalstvo visokih performansi za učinkovitu inovaciju u dunavskoj regiji (InnoHPC)” iznosi 2 054 600 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj i Instrument za pretpristupnu pomoć pridonose s 1 746 410 EUR u okviru Operativnog programa „Danube Transnational” za programsko razdoblje 2014. – 2020.

 

Draft date

05/02/2020