Projekt o cikloturizmu povezuje prekograničnu regiju Mađarske i Hrvatske

Gradovi Križevci u središnjoj Hrvatskoj i Zalakaros u Mađarskoj udružili su snage u razvoju cikloturističkog paketa osmišljenog kako bi se povećao broj posjetitelja u ovom slikovitom dijelu Europe. Mjere uključene u projekt Cyclo-Net obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju biciklističkih staza kojima će se ova dva područja povezati s nacionalnim i međunarodnim biciklističkim rutama. Projektni tim izrađuje biciklističke karte i provodi promotivne i marketinške aktivnosti kojima će se podići profil prekogranične regije kao atraktivnog biciklističkog i turističkog odredišta.

Dodatni alati

 
A cycling path in Križevci, Croatia, constructed as part of the Cyclo-Net project ©Dragutin Andrić, Križevci.hr A cycling path in Križevci, Croatia, constructed as part of the Cyclo-Net project ©Dragutin Andrić, Križevci.hr

" Projektom Cyclo-Net poboljaava se infrastruktura i poveava broj dogaaja organiziranih u prekograninoj regiji osobito u Kri~evcima i Zalakarosu ime se osiguravaju izravne koristi za bicikliste, druge posjet "

Marija Podolski, voditeljica projekta, grad Križevci

U okviru projekta obuhvaćene su biciklističke infrastrukture u oba grada: Križevci su prije projekta imali samo 6,5 km biciklističkih staza, dok je Zalakaros imao 4,2 km. Projektom je omogućeno ukupno 7,3 km biciklističkih staza (4,35 km u Križevcima i 2,94 km u Zalakarosu) te su uz rute izgrađena odmorišta. Projektom je izgrađena pristupna cesta dužine 550 m uz vidikovac na brdu iznad Križevaca.

Nove su staze osmišljene kako bi se njima povezale postojeće nacionalne biciklističke mreže i kako bi korisnici mogli lakše pristupiti biciklističkom koridoru EuroVelo 13 koji se proteže od Norveške do Bugarske. Nove karte projekta Cyclo-Net prikazivat će kapilarne rute u Križevcima i Zalakarosu, čime će se biciklistima pomoći u planiranju putovanja i boravka u regiji.

Zajednički plan za biciklizam

Kako bi se njime planirale aktivnosti i ciljevi, u okviru projekta Cyclo-Net organizirani su forumi na kojima su se sastali dionici iz oba grada, uključujući općine, poslovanja i turistička tijela. Održane su radionice kako bi se pripremio plan za razvoj biciklizma i turizma.

Projektni tim priprema seriju promotivnih događanja radi podizanja razine svijesti o novim biciklističkim rutama i kulturnim i slikovitim atrakcijama prekogranične regije. Cjelokupni cilj jest svake godine na to područje dovesti najmanje 3 000 novih posjetitelja. 

Projektom Cyclo-Net se stoga pridonosi slici regije Mađarska – Hrvatska kao privlačnog odredišta za biciklistički turizam. Njime se stvaraju sinergije između turističke ponude na objema stranama granice jačanjem suradnje. Utvrđene veze između biciklističkih udruga iz Križevaca i Zalakarosa donose izravne koristi objema stranama kroz dijeljenje znanja i iskustava u organiziranju biciklističkih događaja, promicanju biciklističkih ruta i poticanju posjetitelja da provode odmor na tom području.

Promicanje aktivnog turizma

Iako je glavni fokus projekta Cyclo-Net privući više biciklista, projektom se stvara „paket aktivnog turizma” koji uključuje nove, raznolike programe za promicanje konjičkih i vinskih staza. Očekuje se da će se tim programima, kroz dodatne mogućnosti za zabavu i trošenje, povećati broj posjetitelja na oba odredišta i produžiti prosječno vrijeme koje provode u regiji.

Video

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu (Cyclo-Net)” iznosi 1 593 128 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 1 354 159 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg V-A Program suradnje Mađarska – Hrvatska” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Okoliš i učinkovitost resursa”.

 

Draft date

12/06/2019