Energy@School: čuvari „energetski pametnih” škola

Mladi će igrati ključnu ulogu u prijelazu Europe na ugljično neutralan kontinent. U okviru projekta Energy@School učenike se osposobljavalo kako bi postali „mlađi čuvari energije”. Ovaj pristup podizanja svijesti rezultirao je znatnim poboljšanjima energetske učinkovitosti u školama koje su sudjelovale u projektu, a lako se može pokrenuti i u drugim regijama. Projekt je pokazao da dodjeljivanje veće odgovornosti mladima može biti jednako djelotvorno kao i skupe mjere obnove.

Dodatni alati

 
Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School

" Inovativna i ključna ideja jest poboljšati energetsku učinkovitost u školama stvaranjem čuvara energije kako bi se učenici, nastavnici, osoblje i stručnjaci uključili u stvaranje „energetski pametnih” škola. Pristup projekta Energy@School jamči angažiranost svih dionika, od obitelji i učenika do škola i općina. "

Rita Ricci, voditeljica projekta, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

U trogodišnjem projektu sudjelovala je četrdeset i jedna osnovna i srednja škola u sedam zemalja – Italiji, Poljskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj. Učenici i nastavnici imenovani su mlađim i starijim čuvarima energije te im je dodijeljena odgovornost smanjenja potrošnje energije u njihovim školama.

Učenicima su dodijeljeni zadatci poput gašenja svjetla ili zatvaranja prozora kada je grijanje bilo uključeno. Nastavnici su objasnili važnost uštede energije, brige o okolišu i obnovljive energije. Igre, igre uloga i praktične lekcije poboljšale su njihovo razumijevanje.

One su podržane ulaganjima u pametne mjerače, detektore, aplikacije i druge alate za praćenje upotrebe energije. Nakon tri godine dovršena su 24 programa osposobljavanja, stvorene su tri aplikacije za digitalno učenje i za čuvara energije osposobljena je 241 osoba.

Zahvaljujući tim mjerama, škole koje su sudjelovale u projektu smanjile su potrošnju energije, emisije ugljika i svoje opterećenje na općinske proračune.

Bolja izgradnja

Građevinski sektor u Europi mora postati energetski učinkovitiji ako kontinent želi ispuniti svoje ciljeve u području energetske učinkovitosti. Škole predstavljaju drugi najveći trošak za općine, na njih odlazi otprilike 70 % njihovih računa za energiju.

Da bi se smanjili njihov ugljični otisak i troškovi, potrebne su mjere energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije, posebice u školama sagrađenima prije nekoliko desetljeća i u regijama u kojima se manje ulagalo.

Učenje djelovanjem

Projektni partneri odlaze na studijske posjete kako bi podijelili najbolje prakse koje su u nekim općinama već provedene. Primjerice, posjet Osnovnoj školi Frana Roša u Celju u Sloveniji pokazao je što se može učiniti kako bi se poboljšala energetska učinkovitost čak i u zgradama iz komunističkog razdoblja.

Osnovna škola Frana Roša već je bila energetski osviještena jer je započela kampanju njegovanja kulture uštede energije među osobljem i učenicima. U tome je aktivnu ulogu imao ravnatelj škole.

Stručnjaci za energiju pokazali su uštede troškova koje su rezultat čak i malih promjena u upotrebi grijanja, instalacije pametnog mjerenja, bolje izolacije i svijesti o potrebama za grijanjem u prostorima koji se upotrebljavaju u odnosu na prazne prostore.

Laboratoriji, radionice te „energetske” naljepnice i obavijesti samo su neki od alata koji su se upotrebljavali kako bi učenike i nastavnike podsjetili da gase svjetla ili smanje gubitak energije zbog, primjerice, otvorenih prozora.

Dugoročne koristi

Škole i općine koje su sudjelovale dobile su potporu u razvoju svojih planova upravljanja energijom. Njima se definiraju najbolje prakse, smjernice za energetsku učinkovitost, financiranje, upravljanje i radnje koje mogu poduzimati čuvari energije.

Tim pilot-planovima informirale su se nacionalne strategije u zemljama koje su sudjelovale u projektu i koje zauzvrat mogu utjecati na nastojanja da se razviju strategije za škole koje žele poboljšati svoju kvalitetu u pogledu zelene energije.

Uključivanje djece, roditelja, nastavnika, obitelji i službenika bilo je ključno za uspjeh projekta. Metodologijom razvijenom u okviru projekta potiče se dugoročno ponašanje koje se može replicirati i u drugim školama.

Podizanjem svijesti kod mladih i dodjeljivanjem odgovornosti za učinkovitiju upotrebu energije žele se u okviru projekta ostvariti rezultati i za buduće generacije.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Energetska optimizacija i promjena ponašanja u školama središnje Europe” iznosi 2 581 379 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 2 127 776 EUR koji daje u sklopu Operativnog programa „Interreg središnja Europa” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Suradnja u strategijama za nisku razinu ugljika u središnjoj Europi”.

Draft date

10/07/2020