DANTE: Unaprjeđenje prometa unutarnjim plovnim putovima na Dunavu

Na projektu DANTE koji je financiran sredstvima EU-a surađivalo je deset zemalja i dvije međunarodne organizacije kako bi se unaprijedili administrativni postupci za promet unutarnjim plovnim putovima rijekom Dunav. Nakon utvrđivanja administrativnih prepreka, tim projekta DANTE razvio je dobre prakse i sastavio smjernice osmišljene za smanjenje administracije i osiguranje učinkovitih radnih praksi na rijeci i njezinim plovnim pritocima.

Dodatni alati

 
The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons The Danube flows through 10 countries and is a vital transport route for European businesses. ©CC0 Creative Commons

" „Rad na projektu DANTE rezultira smanjenim vremenskim gubitcima i uštedama troškova koji su rezultat administrativnih propisa i procesa koji stvaraju nepotrebno financijsko opterećenje za društva na Dunavu. Postignuća vode do boljeg položaja za promet unutarnjim plovnim putovima usmjeravanjem sve veće potražnje za prijevozom u promet unutarnjim plovnim putovima kao ekološkom, niskougljičnom načinu prijevoza.” "

Alexandru Capatu, osnivač i nekadašnji Predsjednik Uprave / Pro Danube International

Projekt DANTE bio je usmjeren na područja u kojima su administrativne prepreke najočiglednije smanjivale učinkovitost prometa unutarnjim plovnim putovima: graničnu policiju, poreznu i carinsku upravu; kontrolu plovidbe i prometa; lučku upravu i administracije; uprave plovnih putova i kanala te zdravstvene kontrole i upravljanje katastrofama. Projekt je bio zajednička inicijativa organizacija javnog i privatnog sektora odgovornih za utvrđivanje pravila ili za radove na rijeci.

Alat za izvješćivanje

Da bi se prikupljali komentari i ideje zainteresiranih strana, projekt je razvio mrežni resurs za izvješćivanje, alat pod nazivom Alat za izvješćivanje o transnacionalnim preprekama za promet unutarnjim plovnim putovima, kako bi se korisnicima na Dunavu dopustilo izvješćivanje o administrativnim preprekama i isticanje pozitivnih iskustava. Dobiveno je više od 250 komentara koji su uvršteni u bazu podataka koja je analizirana i upotrijebljena za preporuke.

U projektu su objavljene Smjernice i preporuke za unaprijeđene procese u kojima se navode pojedinosti o dobrim praksama koje se mogu usvojiti na Dunavu u područjima kao što su: uspostava neometanog prekograničnog prijevoza; unaprjeđenje interoperabilnosti sustava i struktura; razvoj jedinstvenog sigurnosnog sustava za cijelu rijeku i stvaranje jedinstvenog sustava za smanjenje administrativnih prepreka.

Preporuke

Preporuke na temelju nalaza konzorcija projekta DANTE objavljene su u dokumentu. Većina preporuka primjenjuje načelo „ista rijeka, ista pravila” te obuhvaća potrebu za stvaranjem bržih, usklađenijih procesa granične kontrole; pronalaženje načina da se unaprijede kvalifikacije i vještine osoblja; ujednačavanje troškova i naknada uz rijeku; uvođenje cjelodnevnog radnog vremena u lukama kako bi se smanjilo čekanje i nadogradnja ili zamjena određene infrastrukture i opreme.

Ostale preporuke iz projekta DANTE temelje se na dobrim praksama utvrđenima izvan Dunava te na drugim načinima prijevoza. Uključuju utvrđivanje zajedničkih pravila uz koridor Dunava, razvoj područja za pretovar i razvoj novih tržišta za kontejnersku plovidbu Dunavom. Projektni tim predlaže korake koje treba poduzeti za integraciju Dunava u Paneuropski prometni koridor za jugoistočnu Europu.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „DANTE” iznosi 1 982 786 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) pridonosi s 1 685 368 EUR kroz Program transnacionalne suradnje „Dunav” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Prometne i energetske mreže”. 

 

Draft date

28/05/2019