MPA-ADAPT: Priprema sredozemne regije za učinke klimatskih promjena

Projektom MPA-ADAPT financiranim sredstvima EU-a pomaže se zaštićenim morskim područjima na Sredozemnom moru da razviju načine kako povećati otpornost biološke raznolikosti, zaštititi ekološke sustave i ublažiti učinke klimatskih promjena na obalne zajednice. Iako je i dalje u tijeku, projekt je već bio uspješan u podizanju razine svijesti o važnosti učinkovitog upravljanja zaštićenim morskim područjima u pripremi regije. Konkretno, razvijajući razumijevanje o rizicima koje klimatske promjene predstavljaju za biološku raznolikost i obalne zajednice, projekt je pomogao zaštićenim morskim područjima u razvoju njihova planiranja i interesa.  

Dodatni alati

 
Monitoring activities at Scandola MPA, Corsica ©Alexis Rosenfeld Monitoring activities at Scandola MPA, Corsica ©Alexis Rosenfeld

" Po prvi puta na Sredozemlju, pet zaštićenih morskih područja razvijaju vlastite akcijske planove lokalne prilagodbe za rješavanje izazova klimatskih promjena. To je rezultat suradnje lokalnih dionika, znanstvenika i upravitelja zaštićenih morskih područja. "

Joaquim Garrabou, viši istraživač u Španjolskom istraživačkom vijeću (engl. Spanish Research Council, CSIC) i koordinator projekta MPA-ADAPT.

Sredozemlje je jedna od najugroženijih regija kad je riječ o globalnom zagrijavanju, što je već sada preočito. Primjerice, porast temperature vode rezultira promjenama slanosti i cirkuliranja, širenjem neautohtonih vrsta, neredovitim migracijskim i reprodukcijskim uzorcima, masovnim ugibanjem vrsta, češćim vremenskim fenomenima i porastom razine mora. Te promjene utječu na okolne obalne zajednice, a brojne takve zajednice zbog turizma i ribolova ovise o Sredozemnom moru. 

Navigiranje kroz navedene izazove zahtijeva posebne strategije prilagodbe. U projektu MPA-ADAPT surađuje se s tijelima iz zaštićenih morskih područja kako bi se i ljudima koji žive na obalnim područjima i morskim okruženjima pomoglo u prilagodbi na klimatske promjene. 

Prve linije u ublažavanju klimatskih promjena 

Iako postoje brojni oblici zaštićenih morskih područja, od skloništa za divlje životinje do istraživačkih ustanova, zajednička im je značajka da ograničavaju djelovanje čovjeka u svrhe očuvanja. Imaju važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih. No u planovima upravljanja brojnim zaštićenim morskim područjima nedostaju određene mjere za rješavanje pitanja klimatskih promjena. Dodatnu prepreku predstavljaju nedostatne informacije, kapaciteti i financijska sredstva.

U projektu MDA-ADAPT ti se izazovi rješavaju uključivanjem akcijskih planova prilagodbe na klimatske promjene u postojeće okvire upravljanja. Ti se planovi testiraju u pet zaštićenih morskih područja u trima sredozemnim zemljama. 

Voditelji na svakoj od tih probnih lokacija prolaze sveobuhvatnu obuku i individualna savjetovanja o prilagodljivim standardima upravljanja za rješavanje pitanja povezanih s klimom. U sklopu projekta organizirane su tri radionice o temama kao što su prilagodljivo upravljanje, određivanje osjetljivosti i provedba protokola za praćenje morskih zajednica.

Da bi se osiguralo da obalne zajednice imaju koristi od projekta, poziv za sudjelovanje u projektu primile su lokalne uprave, ribari i ostali ključni dionici. Primjerice, događaji s ciljem izgradnje kapaciteta za rekreativne ronioce održani su u pet zaštićenih morskih područja, a sudionici su naučili kako pratiti riblje vrste i bilježiti učinke povezane s klimom.

Po dovršetku pilot-faze ti će upravitelji i građani obučavati druge upravitelje zaštićenih morskih područja i lokalne dionike, a željeni neto rezultat jest razvoj kapaciteta za razini cijelog Sredozemlja za rješavanje problema povezanih s klimatskim promjenama. 

Videos

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „MPA-ADAPT – Vođenje zaštićenih morskih područja Sredozemlja kroz razdoblje klimatskih promjena: jačanje otpornosti i prilagodbe” iznosi 1 904 257 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) pridonosi s 1 618 580 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg V-B Mediteran” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Prirodni i kulturni resursi”.

 

Draft date

28/05/2019