Revitalizacija utvrda u Korčuli, Hrvatska

Projektom financiranim sredstvima EU-a obnavljaju se povijesne utvrde hrvatskoga grada Korčule koji leži na istoimenom otoku u Jadranskom moru. Uz revitalizaciju niza struktura uz južni gradski obrambeni zid, projektom se razvijaju aktivnosti s privatnim i javnim sektorima kako bi se prikazala bogata kulturna baština Korčule. Cilj je na otok privući više turista i time poboljšati lokalno gospodarstvo.

Dodatni alati

 
The Croatian fortified town of Korčula, which is being revitalised with EU funding. ©Martonio Paleka The Croatian fortified town of Korčula, which is being revitalised with EU funding. ©Martonio Paleka

" Kulturna baština predstavlja odličan potencijal za razvoj poduzetništva i ima važnu ulogu u lokalnom socioekonomskom razvoju. Uz važnost za gospodarski razvoj, poduzetništvo koje se temelji na kulturnoj baštini pridonosi njegovanju identiteta. "

Damir Tomasović iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Hrvatska

Obnova i opremanje dviju zaštićenih kulturnih imovina, tvrđave Forteca te Velike i Male kneževe kule, u središtu je programa rada. Rekonstruiraju se i druge kule i obrambeni zidovi, uključujući kulu Svih svetih, Kneževa vrata, Arsenal i kulu Revelin.

Nadalje, područje Kneževa dvora transformira se u kulturni interpretacijski centar koji će posjetiteljima dati uvid u povijest Korčule. Obnova uključuje razvoj muzejskih programa za sve navedene kule. Sve tvrđave povezuju se s južnim gradskim obrambenim zidom, a, u okviru razvoja, u izgradnji je i šetnica kako bi ljudi lakše mogli istraživati područje.

Digitalno iskustvo

Poboljšava se lokalna infrastruktura, uključujući rasvjetu i pločnike, a u procesu izgradnje jest i ljetna pozornica koja pruža prostor za održavanje različitih kulturnih događanja i zabavnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na razvoj i iskorištavanje digitalnih tehnologija poput vizualizacije izvornih tvrđava na pametnim telefonima, naglašene rasvjete i proširene stvarnosti za pričanje priče o Korčuli. Znanje o tome kako upotrebljavati te nove tehnologije prenosi se zainteresiranim lokalnim poduzetnicima. 

Projektom se žele integrirati napori obnove s aktivnostima koje provode privatni sektor i sektor civilnog društva radi poboljšanja upravljanja tim važnim lokalitetima kulturne baštine. Na to povezivanje gleda se kao na način kojim se Korčula može čvrsto smjestiti na turističku kartu i kojim se može povećati broj posjetitelja. Primjerice, privatni partneri vjerojatno će se usredotočiti na razvoj ugostiteljskih objekata poput restorana i barova u zgradi Arsenala, dok će organizacije civilnog društva i druge zainteresirane strane planirati događanja kojima se odražavaju povijest i kultura otoka.

Koherentna strategija

Posao odrađen u sklopu projekta nadograđuje se na „Plan upravljanja starom gradskom jezgrom” koji pruža dugoročnu održivu strategiju za razvoj povijesnog obzidanog područja. U sklopu projekta izrađena je i nova mrežna stranica posvećena gradu.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule” iznosi 710 372 EUR (5 256 187 HRK), od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 568 298 EUR (4 204 950 HRK) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Okoliš i učinkovitost resursa”.