RealForAll: Borba protiv alergija uzrokovanih peludom upotrebom modernih alata na prekograničnom području Srbije i Hrvatske

U sklopu projekta RealForAll razvijeni su i uvedeni sustav praćenja u stvarnom vremenu, prognoziranje izloženosti peludu koji se prenosi zrakom te mobilna aplikacija kojom se dijele te informacije kako bi se pomoglo u liječenju sezonskih alergija i unaprijedilo javno zdravstvo u prekograničnom području Hrvatske i Srbije.

Dodatni alati

 
The RealForAll project acquired two devices that can measure and analyse bioaerosols and airborne pollen concentrations, to allow allergy sufferers to better protect themselves. ©Republic of Croatia Ministry of Regional Development and Funds of the European Union The RealForAll project acquired two devices that can measure and analyse bioaerosols and airborne pollen concentrations, to allow allergy sufferers to better protect themselves. ©Republic of Croatia Ministry of Regional Development and Funds of the European Union

" U sklopu projekta RealForAll nabavljeni su, testirani i u upotrebu stavljeni prvi sustavi utemeljeni na protočnoj citometriji za automatizirana mjerenja u stvarnom vremenu količine alergenog peluda koji se prenosi zrakom . U projektu je izrađena internetska platforma za dijeljenje informacija upotrebom aplikacija za Android i iOS pametne telefone. "

Dr. Branko Šikoparija, viši istraživač na Institutu BioSense, Sveučilište u Novom Sadu, Srbija i znanstveni voditelj u projektu RealForAll

Da bi se moderniziralo usluge javnog zdravstva u regiji između Osijeka u Hrvatskoj i Novog Sada u Srbiji, srpsko istraživačko društvo Institut BioSense sklopilo je partnerstvo sa sveučilištima obaju gradova i s Gradom Osijekom u cilju rješavanja i boljeg upravljanja alergijama koje uzrokuje pelud koji se prenosi zrakom.

Moderniziranje sustava upravljanja alergijama

Zahvaljujući financiranju iz EU-a, u sklopu projekta nabavljena su dva uređaja koja mogu otkriti, mjeriti i analizirati bioaerosole – male čestice koje se javljaju u prirodi i prenose zrakom – te koncentracije peluda koji se prenosi zrakom. Na temelju uzoraka uzetih iz tih čestica uređaji Rapid-E upotrebljavaju tehnike protočne citometrije da bi otkrili razine raspršenja svjetlosti i fluorescencije koje odgovaraju onima uzorkovanih čestica kako bi utvrdili koncentracije peluda.

Prijašnji sustavi za upravljanje alergijom često su bili ograničeni nemogućnošću pravovremenog prosljeđivanja informacija krajnjem korisniku, no svo podaci koje prikupe uređaji RealForAll trenutno se učitavaju na namjensko web-mjesto i mobilnu aplikaciju. I web-mjesto i aplikacija razvijeni su u sklopu projekta, a trenutno im mogu pristupiti zdravstvene službe, liječnici i pacijenti kojima se tako u stvarnom vremenu pružaju podaci o koncentracijama peluda u njihovu području. Aplikacija za pametne telefone dostupna je na iOS i Android uređajima kako bi se osigurao najširi mogući pristup.

Otkrivanje i prognoza

Alergičari koji upotrebljavaju aplikaciju mogu se pouzdati u podatke pri planiranju svojih svakodnevnih aktivnosti jer aplikacija, osim mjerenja, prikazuje i prognozirane koncentracije peluda. Na temelju povijesnih mjerenja i bilježenja breze, trave i ambrozije, triju češćih peludnih alergena, aplikacija može upozoriti osobe na visok rizik od izloženosti. 

Osobe mogu bilježiti svoje alergijske reakcije i simptome te ih učitavati u aplikaciju. Njihov liječnik može usporediti te informacije s njihovim prethodnim podacima te im pružiti učinkovitiji zdravstveni savjet. Takve usluge eZdravlje omogućuju i zdravstvenim službama i pacijentima da bolje razumiju alergijske reakcije, simptome i razine alergena te da planiraju trajanje bilo koje potrebne terapije. Veća uključenost u vlastito liječenje unapređuje kvalitetu života alergičara, ali i smanjuje pritisak i troškove s kojima se suočava sustav zdravstvene skrbi.

Educiranje krajnjih korisnika o preventivnim mjerama

Tijekom projekta u oba je grada organizirana radionica na kojoj je sudjelovalo 60 zdravstvenih stručnjaka te zaposlenika vrtića i gerijatrijskih odjela. Cilj radionica bio je educirati sudionike o prednostima usluga eZdravlje za stanovništvo regije, posebice za ranjive skupine kao što su djeca i stariji, te promicati samostalno upravljanje alergijama.

Sezonske alergije važan su zdravstveni problem na ovom prekograničnom području zbog visokih atmosferskih koncentracija alergenog peluda. Na temelju pojavnosti peludnih alergija na ovom području, očekuje se da će 5 000 ljudi u projektu upotrebljavati platformu eZdravlje tijekom razdoblja provedbe projekta.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „RealForAll – Mjerenja i predviđanja u stvarnom vremenu za uspješnu prevenciju i upravljanje sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatske i Srbije” iznosi 624 220 EUR, od čega EU-ov Europski fond za regionalni razvoj dodjeljuje 530 587 EUR u sklopu operativnog programa „Interreg IPA Hrvatska – Srbija” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Zdravlje, inovacija, istraživanje i tehnološki napredak”.

 

Draft date

07/01/2020