Promicanje održivog kruzing sektora za Sredozemlje

Projektom LOCATIONS, financiranim sredstvima EU-a, žele se povećati gospodarske koristi od kruzing turizma za obalne zajednice Sredozemlja, istovremeno smanjujući negativan učinak koji ima na urbanu mobilnost i okoliš.

Dodatni alati

 
The LOCATIONS project is addressing the impact cruise ship passengers have on urban mobility and the environment in the places they come ashore. ©Rodolfo Riccamboni 2017 The LOCATIONS project is addressing the impact cruise ship passengers have on urban mobility and the environment in the places they come ashore. ©Rodolfo Riccamboni 2017

" Iz moje se perspektive projektom LOCATIONS ljudima podiže razina svijesti o tome da postizanje kvalitete okoliša, prenamjene zemljišta i promicanja modalne podjele zahtijeva sudjelovanje svih, kao i zajednički rad. Naše područje može zadovoljiti potrebe svakoga poboljšanom uporabom vlastitih resursa, ruta i planova kojima se ljude vodi do održivog istraživanja našeg područja. "

Nicola Scanferla, Općina Ravenna, projektni partner

Za Sredozemlje kruzing turizam može biti i blagoslov i prokletstvo. S jedne strane, brodovi svojim lukama pristajanja i okolnim područjima donose znatne gospodarske prednosti. S druge strane, velik broj putnika u gradovima može prouzročiti kaos opterećivanjem sustava prijevoza i preplavljivanjem staromodnih susjedstva koja mnogi stanovnici zovu domom.

S obzirom na to da se očekuje da će u narednim godinama kruzing industrija premašiti 25 milijuna putnika diljem svijeta, trebalo bi se riješiti učinak koji putnici na kruzerima imaju na urbanu mobilnost i okoliš. 

Projektom LOCATIONS, financiranim sredstvima EU-a, želi se postići upravo to – održavanje ravnoteže između jačanja gospodarskih prednosti kruzing turizma, istovremeno ublažavajući negativan učinak koji sektor ima na okoliš i urbanu mobilnost. Kako bi postiglo navedeno, projektom se javnim upravama pruža pomoć u izradi nacrta planova niskoguljičnog prometa i mobilnosti (LCTP-ovi). Projektom se žele raskrčiti gradski promet i smanjiti emisije stakleničkih plinova poboljšavanjem toka putnika s kruzera i toka tereta.

Dugoročna vizija

LCTP-om se gradu pruža dugoročna vizija za gradski prijevoz. Njime se rješavaju i klimatske promjene i razvoj primjenom integriranog postupka planiranja prijevoza i uporabe zemljišta. Svi elementi urbanog prometa obuhvaćeni su postupkom planiranja kojim se prepoznaje obostrani odnos između dostupne mobilnosti i želje pojedinca za kretanjem.

Projektom LOCATIONS razvijeni su i provedeni LCTP-ovi u sedam pilot lučkih gradova: Lisabon, Malaga, Ravena, Trst, Rijeka, Zadar i Drač. U tim bi se pilot-gradovima trebale ispitati posebne utvrđene mjere. O svim se provjerenim mjerama izvješćuje u katalogu mjera koji lokalna nadležna tijela mogu replicirati kako bi izradila svoj vlastiti LCTP. 

Razmatrano je ukupno 40 mjera koje su podijeljene u sljedeće kategorije: 

  • hibridna, čista i električna vozila 
  • pristup lukama 
  • pristupačnost
  • intermodalnost 
  • naplaćivanje karata i cijene
  • jačanje/usluge biciklizma i hodanja
  • upravljanje pristupom i naplaćivanje cestarine 
  • upravljanje/naplaćivanje parkiranja 
  • informacije o stvarnom vremenu i sudionicima u prometu

Primjena LCTP-a

Primjer LCTP-a jest talijanski grad Ravenna. Terminal kruzera nalazi se 15 km od središta grada, a planom se žele uspostaviti biciklistička i pješačka mreža, kao i povezani sustav snalaženja. Tim se sustavom terminal povezuje s mnogim prirodnim atrakcijama u blizini i središtem grada putem sustava dijeljenja električnih bicikala. Projektom se promet preusmjerava blizu luke kako bi se učinak koji autobusi povezani s kruzerom imaju na lokalno stanovništvo smanjio na najmanju moguću mjeru.

Osmišljeno je ukupno 14 modularnih paketa, od kojih svaki gradovima pruža posebne mjere za upravljanje nizom problema povezanih s mobilnošću koje stvaraju kruzeri. Iskustvo projekta LOCATIONS širi se diljem Sredozemlja međunarodnim aktivnostima izgradnje kapaciteta i mogućnosti za prekogranično učenje o održivoj mobilnosti. Projektom je pokrenuta kampanja za podizanje razine svijesti za turiste kojom ih se potiče da negativno ne utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva. 

Video

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno je ulaganje za projekt „LOCATIONS – niskoguljični transport na kruzerskim destinacijama” 3 012 605 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 2 334 793 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg V-B Mediteran” i 225 921 EUR u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Energetska unija i klima”.

 

Draft date

29/05/2019