Unaprjeđenje objekata za posjetitelje u hrvatskom Nacionalnom parku Brijuni

Nacionalni park Brijuni čini skupina od 14 otoka s okolnim morem uz obalu zapadne Istre u Hrvatskoj. Projektom, koji podržava Europski fond za regionalni razvoj, se pomaže parku da unaprijedi svoju turističku infrastrukturu i edukativne aktivnosti. Cilj projekta „Novo ruho Brijuna” jest privući više posjetitelja, uz istodobno unaprjeđivanje učinkovitosti praksa upravljanja u turizmu.

Dodatni alati

 
An aerial view of Mali Brijun island with the Brijuni archipelago in the background. ©Brijuni National Park An aerial view of Mali Brijun island with the Brijuni archipelago in the background. ©Brijuni National Park

" Projekt Novo ruho Brijuna prvi je sveobuhvatni projekt u Nacionalnom parku Brijuni koji financira EU, a kojim se žele obnoviti turistička infrastruktura, sustavi prijevoza gostiju te kojim se žele razviti novi sadržaji za posjetitelje. Nadalje, vrijednost projekta jest u obnovi i opremanju nekadašnjih vojnih zgrada na otoku Mali Brijun kako bi one postale stambeni kompleks prilagođen posjetiteljima i edukativnim aktivnostima. Ugošćavanjem vrtića, škola, fakultetskih skupina, nevladinih organizacija, umjetnika, znanstvenika i ostalih koji žele provoditi edukativne, kulturne i istraživačke programe drugi najveći otok brijunskog otočja prenamijenit će svoju vojnu funkciju u civilnu. "

Maša Mihelić, voditeljica projekta

Ključne aktivnosti projekta uključuju sljedeće:

  • otvaranje informativnog ureda za turiste na otoku Veliki Brijun i povećanje mobilnosti posjetitelja na otoku kupnjom novog turističkog broda i dvaju turističkih vlakića za razgledavanje;
  • otvaranje otoka Mali Brijun posjetiteljima i razvoj edukativnih aktivnosti kako bi ljudi mogli učiti o otoku. To obuhvaća prenamjenu nekadašnjih vojnih zgrada u stambeni kompleks.

Iskustvo učenja

Nacionalni park razvija novi općeniti edukativni i prezentacijski sadržaj kako bi se poboljšalo iskustvo posjetitelja i promicalo dublje razumijevanje prirodne baštine tog područja. Dodatno, osoblje polazi osposobljavanje kako bi se poboljšalo pružanje usluga, što bi trebalo dodatno unaprijediti uživanje posjetitelja u parku. 

Neke starije zgrade u Parku obnavljaju se kako bi služile za održavanje izložbi i smještaj osoba koji vode edukativne aktivnosti i izlete. Dodatna infrastruktura kupljena u okviru projekta uključuje novi informacijski pult te interaktivne zaslone za posjetitelje.

Edukativni filmovi

U sklopu paketa mjera snimljena su četiri filma koja se usredotočuju na prirodu i zaštitu prirode u nacionalnom parku. Filmovi će se prikazivati u ljetnom kinu u parku, čija je obnova također obuhvaćena projektom.

Projektom se podržavaju nastojanja da se unaprijedi upravljanje Nacionalnim parkom Brijuni održivom primjenom prirodne baštine. Vjeruje se da će unaprjeđenje objekata u Parku potaknuti više ljudi da posjete Park, što će zauzvrat potaknuti lokalno gospodarstvo.

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje u projekt „Novo ruho Brijuna” iznosi 4 300 000 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 3 600 000 EUR u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Okoliš i učinkovitost resursa”.