safEarth: poboljšavanje sprječavanja rizika od klizišta i bujica

Projekt safEarth bavi se zajedničkim izazovom klizišta i bujica u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izradom karata za ona područja na kojima će do njih vjerojatno doći kako bi regionalna i lokalna tijela mogla poboljšati sustave sprječavanja i pripreme za hitne situacije.

Dodatni alati

 
The safEarth project allows for landslides or flash floods to be mapped in real time. ©Ministry of Regional Development and EU funds of the Republic of Croatia The safEarth project allows for landslides or flash floods to be mapped in real time. ©Ministry of Regional Development and EU funds of the Republic of Croatia

" Različiti geološki i klimatološki uvjeti u partnerskim državama rezultiraju različitim vrstama klizišta. Stoga je dijeljenje znanja među hrvatskim, bosanskohercegovačkim i crnogorskim partnerima jedini način da se osmisli sveobuhvatan pregled klizišta u ovom dijelu Europe i, posljedično, da se djelotvorno ograniči njihova šteta. "

Vlatko Gulam, voditelj projekta safEarth

Uz vodstvo Hrvatskog geološkog instituta, projektom safEarth razvijen je sustav izrade karata podložnosti na klizanje na internetu (LSM) kojim se omogućava izrada karata u stvarnom vremenu, potencijalnih katastrofa ili katastrofa koje će se dogoditi.

Poboljšavanje sustava za sprječavanje rizika

Projektom je mapirano 11 145 kilometara kvadratnih u prekograničnoj regiji i označena su sva postojeća i rizična područja. Na temelju tih podataka projektom je razvijen transnacionalni vodič koji je pomogao u poboljšanju sustava za sprječavanje rizika. Tijekom projekta organizirano je pet radionica za informiranje i regionalnih i lokalnih tijela te predstavnika vlade o naporima uloženima u sam projekt i istraživanjima provedenima u sklopu projekta.

Projektom se želi istaknuti relevantnost prekogranične suradnje u izradi karata podložnosti na klizanje. Prikupljene informacije javnosti su dostupne na internetu. Karte se mogu upotrebljavati kao referentna točka za donošenje odluka o ulaganju u infrastrukturu i za optimizaciju prostornog planiranja kako bi se spriječio gubitak života i bolje zaštitile biološka raznolikost i priroda.

Prijava klizišta

Kako bi se proširilo područje primjene projekta dalje od partnera, razvijen je interaktivni geografski informacijski sustav u stvarnom vremenu koji mogu upotrebljavati sve osobe koje imaju internetsku vezu. Internetski portal korisnicima omogućuje da prijave potencijalne prijetnje od klizišta ili bujica s pomoću opisnih podataka i slika. Sustav prijave klizišta od svojeg je pokretanja primio više od 230 prijava klizanja. Promicanje portala na tome posvećenim događajima u sklopu projekta rezultiralo je time da ga sada upotrebljavaju institucije i društva izvan samog projekta i njegova operativnog područja.

Financiranjem u sklopu projekta rekonstruirano je područje u Žepču u Bosni i Hercegovini koje je bilo znatno pogođeno klizištima. Zbog aktivacije niza velikih klizišta 2014. veliki dijelovi ceste koja vodi do bosanskog mjesta Željezno Polje bili su uništeni, zbog čega su stanovnici bili odsječeni od vanjskog svijeta. Projektom je olakšana rekonstrukcija ceste koja vodi do mjesta i izgradnja zida radi sprječavanja dodatne štete i bolje zaštite 5 000 stanovnika.

Zbog klimatskih promjena česti su ekstremni vremenski uvjeti, što rezultira nestabilnom zemljom i, zauzvrat, klizištima i bujicama. Područje primjene projekta obuhvaća zone rizika od klizanja u gusto naseljenim područjima. Hrvatski geološki institut surađuje s Geološkim zavodom Crne Gore, Rudarsko građevinsko geološkim fakultetom iz Tuzle te Razvojnom agencijom Žepče, oboje u Bosni i Hercegovini, radi podizanja razine svijesti o rizicima i opasnostima od klizišta i o tome kako se stanovnici i nadležna tijela mogu bolje zaštititi.

 

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „safEarth – Napredno transnacionalno upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje” iznosi 974 695 EUR, od kojih Europski fond za regionalni razvoj pridonosi iznosom od 828 491 EUR u okviru Operativnog programa „IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Energetska unija i klima”.

 

Draft date

26/09/2019