Podizanje svijesti o baštini željeznog doba u dunavskom slivu

Projekt „Iron-Age-Danube” ujedinjuje partnere iz pet država dunavske regije kako bi razvili i proveli zajedničke strategije za istraživanje, zaštitu i održivu uporabu njihove zajedničke baštine iz željeznog doba. Kulturne su lokacije i krajolici u regiji iz starijeg željeznog doba često djelomično skriveni pa im prijete urbani razvoj i intenzivna poljoprivreda. Mreža, koju je stvorio projekt, trebala bi povećati svijest o važnosti i privlačnosti takvih lokacija te pomoći integrirati ih u sektor kulturnog turizma.

Dodatni alati

 
The last free-standing princely tumulus from the Early-Iron Age in Großklein ©Universalmuseum Joanneum/M. Mele The last free-standing princely tumulus from the Early-Iron Age in Großklein ©Universalmuseum Joanneum/M. Mele

" Prije 2 700 godina, u starijem željeznom dobu, ljudi u dunavskoj regiji pokapali su svoje mrtve u monumentalne grobne humke koji su i dalje očuvani u mnogim dijelovima regije. Oni nisu samo nevjerojatni spomenici, već i dio vrlo krhke arheološke baštine. Kako bismo ih istražili, zaštitili i održivo upotrebljavali, moramo ih učiniti vidljivima primjenom modernih tehnologija. Projektom „Iron-Age-Danube” ne želimo predočiti same spomenike, već cijele krajolike iz prošlosti, koji će se promicati i izvan modernih granica. "

Dr. Marko Mele, voditelj projekta, „Iron-Age-Danube”

Razvijene strategije u sklopu projekta testiraju se u devet odabranih regija na međunarodnim arheološkim kampovima. Uporabom moderne tehnologije partneri istražuju arheološku baštinu od 9. do 4. stoljeća pr. Kr. i provode promotivne aktivnosti.

Godine 2017. kampovi su održani u Großkleinu i Judenburgu u Austriji te Jalžabetu i Kaptolu u Hrvatskoj, dok će se 2018. godine organizirati kampovi u Sloveniji i Mađarskoj. Rezultati utječu na razvoj digitalnih alata za turiste i planove za njihovu provedbu, vodeći do stvaranja novih turističkih proizvoda za dunavsko područje.

Europska dimenzija povijesno-kulturnih fenomena

U prapovijesnim vremenima granice kakve poznajemo nisu postojale pa se slični kulturni fenomeni prostiru preko mnogih država i regija. Navedena činjenica zahtijeva razvoj prekograničnog pristupa koji nudi širu sliku i europsku dimenziju. Projekt „Iron-Age-Danube” ne poznaje nacionalne granice uzimajući u obzir krajolik središnje Europe iz željeznog doba kao jedinstveno područje.

Proteklih je desetljeća europska arheologija pokušala povezati važne lokacije sa širim transnacionalnim mrežama. Time se je olakšalo njihovo očuvanje, promocija i uporaba. Upotrebljavajući arheološku baštinu i stručnost u kulturnom turizmu svojih partnera, projektom „Iron-Age-Danube” se nastavlja na taj rad, ali i zauzima novi pristup, usredotočen na složene prapovijesne krajolike, a ne na pojedinačne lokacije.

Živopisna slika arheologije

Ovim se projektom želi prikazivati živopisna slika arheološkog istraživanja te učiniti poznatijom važnost arheoloških spomenika za povijest čovječanstva. To zahtijeva više od samog iskapanja povijesnih tvorevina. Profesionalno istraživanje i zaštita lokacija i krajolika te točna dokumentacija od ključne su važnosti. Važan ishod projekta predstavljaju detaljni podaci za zaštitu spomenika i njihovu održivu uporabu u turizmu.

Arheološki kampovi uključuju programe za škole, skupine i pojedinačne posjetitelje, kao i radionice, predavanja i vođena putovanja. Projektni partneri dijele informacije i iskustvo jedni s drugima, kao i s javnošću.

Otkrića terenskog rada i znanje, usvojeno na sastancima s posjetiteljima tijekom kampova, upotrebljavaju se za razvoj konkretnih javnih resursa. Oni uključuju programe za posjetitelje muzeja, obnovljene arheološke parkove i staze te istraživačke baze podataka s otvorenim pristupom na internetu.

Korisnici

„U današnjem globalnom svijetu važno je da djeca budu upoznata s kulturnom baštinom svoje regije. Projektom Iron-Age-Danube pružaju se nove prilike za otkrivanje i dodirivanje skrivene arheološke baštine: osmišljene su javne arheološke radionice tijekom kampova za iskapanje, nove tematske rute za pješačenje i digitalna aplikacija kako bi se privukle sve generacije, a ne samo mlađa generacija. Navedenim aktivnostima projektom se podržava poučavanje i učenje povijesti u školama, ali se i razvija poštivanje i razumijevanje kulturne baštine, što je ključno za njezino očuvanje u budućnosti.”

 

Darinka Šarh, profesorica, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Slovenija

  

„Projekt Iron-Age-Danube pruža savršen okvir za rad naše lokalne udruge HistAK Neumarkt koja želi podignuti svijest o baštini u dolini Neumarkt u Austriji. Vizualiziranjem znanstvenih rezultata projekt Iron-Age-Danube povezuje znanost sa širom publikom, što pobuđuje veći interes za kulturnu baštinu regije, posebice naselja iz željeznog doba te predstavlja kamen-temeljac za razvoj drugih lokalnih projekata. Projekt Iron-Age-Danube stavlja našu dolinu na kartu željeznog doba!”

 

Christa Fürnkranz, Povijesna udruga Neumarkt, Austrija

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Iron-Age-Danube – Monumentalni krajolici starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja” jest 2 552 000 EUR, dok Europski fond za regionalni razvoj EU-a doprinosi s 2 169 200 EUR kroz operativni program „Dunav” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Ekološki i kulturno odgovorna dunavska regija i Specifično”.