Teritorijalna kohezija

Od 1986. cilj kohezijske politike jačanje je gospodarske i socijalne kohezije. Ugovorom iz Lisabona i novom strategijom na visokoj razini (Europe 2020) predstavljena je treća dimenzija: teritorijalna kohezija.

O toj temi vode se rasprave od ranih devedesetih godina prošlog stoljeća, a sa svakom novom zemljom koja pristupi EU-u sve je veća potreba za posvećivanjem pažnje razvoju europskog područja.

Glavna pitanja

Kako je moguće:

 • kapitalizirati prednosti svakog državnog područja kako bi ona mogla najbolje doprinijeti održivom i ujednačenom razvoju cijelog EU-a?
 • upravljati koncentracijama? Gradovi imaju i pozitivan i negativan utjecaj - istovremeno povećavaju inovacije i produktivnost kao i zagađenje i socijalnu isključenost.
 • bolje povezati državna područja? Ljudi bi trebali moći živjeti gdjegod žele, imati pristup javnim službama, učinkovitom prijevozu, pouzdanim energetskim mrežama i širokopojasnom internetu na cijelom državnom području.
 • razviti suradnju? Učinci klimatskih promjena i gustoće prometa ne zaustavljaju se na tradicionalnim administrativnim granicama, stoga su potrebni novi oblici suradnje među zemljama i regijama. Strategija EU-a za područje Baltičkog mora i Strategija EU-a za područje Podunavlja primjeri su novog, makroregionalnog pristupa.
 • poticati povezivanje urbanih i ruralnih područja

The Zelenom knjigom o teritorijalnoj koheziji pdf (2008) pokrenut je proces opsežnog savjetovanja koji se danas nastavlja redovitim okupljanjima stručnjaka iz cijele Europe. Teritorijalna kohezija će 2013. postati sastavni dio kohezijske politike.

Kako bi ubuduće kohezijska politika mogla poboljšati teritorijalnu koheziju?

 • promicanjem funkcionalnog pristupa integriranom razvoju državnih područja kao prostora u kojem građani žive
 • podupiranjem politike prilagođene lokalnim en potrebama putem međusektorske koordinacije politika i upravljanjem na više razina - lokalnoj i europskoj
 • poticanjem suradnje među državnim područjima u cilju jačanja europske integracije
 • unaprjeđenjem znanja o državnim područjima kako bi se njihov razvoj usmjerio

Popratni dokumenti

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminari