Ključna postignuća regionalne politike

Postojeći rezultati zemlje temelje se na objedinjenom izvješću   o naknadnom ocjenjivanju programa kohezijske politike, koji su financirani sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013 . U tim izvješćima predstavljaju se i analiziraju zaključci na razini države članice i pokušava se dati odgovor na tri glavna skupa pitanja:

  • Kako su odobrena sredstva upotrijebljena u državi članici ili na što je novac potrošen?
  • Koji su rezultati postignuti i koliko su pridonijeli ciljevima kohezijske politike?
  • Koje se lekcije mogu naučiti iz iskustva tijekom ovog razdoblja i koje su posljedice za kohezijsku politiku u budućnosti ili kako se oblikovanje i djelovanje politike može poboljšati kako bi ona bila što učinkovitija?

Dodatni alati

 

Dosad su za razdoblje provedbe programa od 2007. do 2013. sljedeća ključna postignuća regionalne politike:

Stvaranje radnih mjesta i rast

Prihod se u najsiromašnijim regijama EU-a povećao, uz porast BDP-a na sljedećim područjima od 60,5% europskog prosjeka 2007. na 62,7% 2010..

Ulaganje u ljude

2,4 milijuna korisnika sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih zapošljavanju pronašlo je posao u roku od šest mjeseci (2007. – 2010.).

Svake godine oko 15 milijuna ljudi sudjeluje u tisućama projekata sufinanciranima sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) na cijelom području Europske unije.

Poticanje poduzetništva

Procjenjuje se da je u malim i srednjim poduzećima otvoreno 825 000 radnih mjesta (od ukupno 1 300 000 novootvorenih radnih mjesta).

Veća ulaganja u istraživanje i razvoj

Poboljšanje zaštite okoliša

Modernizacija prometa i proizvodnje energije

Ova stranica obuhvaća sažetak dosadašnjih ključnih postignuća u razdoblju 2007. – 2013. (podaci iz razdoblja od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2014., osim ako nije naznačeno drugačije) i pokazuje na koji način kohezijska politika EU-a pomaže prebroditi krizu i proizvesti rast.

Učinci i rezultati za razdoblje 2000. – 2006. mogu se pronaći u naknadnim vrednovanjima.

Podaci za istraživanje za razdoblje 2007. – 2013.
Cohesion Policy Data

Naslov: Primjeri projekata koje je sufinancirala Europska unija u razdoblju od 2007. do 2013.