Glavna investicijska politika EU-a

Regionalna politika kao glavna investicijska politika EU-a

Ciljevi regionalne politike obuhvaćaju sve regije i gradove Europske unije kao podršku stvaranju novih radnih mjesta, tržišnom natjecanju, održivom razvoju i poboljšanju kvalitete života građana.

Radi ispunjenja tih ciljeva i zadovoljavanja raznolikih potreba u svim europskim regijama, za kohezijsku politiku u razdoblju od 2014. do 2020. dodijeljeno je 355,1 milijardi eura, što iznosi gotovo trećinu cjelokupnog proračuna Europske unije. 

Raspodjela sredstava iz fondova

Regionalna politika financira se iz tri glavna fonda: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond (KF) i Europski socijalni fond (ESF).

Uz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) čine Europske strukturne i investicijske (ESI) fondove.

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionalna politika i politički prioriteti Komisije

Regionalna politika ima jak utjecaj na mnogim poljima. Njezina investicijska sredstva omogućuju ispunjavanje mnogih ciljeva europske politike te nadopunjuje politiku vezanu uz obrazovanje, zapošljavanje, energetiku, zaštitu okoliša, jedinstveno tržište, istraživanje i inovacije.

Europski strukturni i investicijski fondovi izravno doprinose Planu ulaganja i prioritetima Komisije.

Regionalna politika daje nužni okvir za ulaganja radi ispunjenja ciljeva strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast u Europskoj uniji.

Pet je ciljeva za EU za 2020.:

 1. Otvaranje radnih mjesta: planira se zapošljavanje 75% osoba u dobi od 20 do 64 godine
 2. Istraživanje i razvoj: 3% europskog BDP-a planira se uložiti u istraživanje i razvoj
 3. Klimatske promjene i održivost energetskih izvora:
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji za 20% u odnosu na razinu iz 1990.
  • 20% energije iz obnovljivih izvora
  • povećanje energetske učinkovitosti od 20%
 4. Obrazovanje:
  • smanjivanje postotka onih koji odustaju od školovanja
  • smanjenje od barem 20 milijuna ljudi koji žive na granici siromaštva i društvene isključenosti
 5. Borba protiv siromaštva i društvene isključenosti: smanjenje od barem 20 milijuna ljudi koji žive na granici siromaštva i društvene isključenosti

Svaka je država članica na tom području usvojila vlastite nacionalne ciljeve.

Regionalna politika podupire Europsku solidarnost

Većina sredstava kohezijske politike usmjerava se na manje razvijene europske zemlje i regije kako bi im pomogla da uhvate korak te da smanje ekonomske, društvene i teritorijalne nejednakosti koje još uvijek postoje na području EU-a.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionalna politika ublažila je najgore posljedice krize u europskim regijama i gradovima

Zahvaljujući javnim ulaganjima i fleksibilnoj raspodjeli sredstava europskih fondova, primjerice reprogramiranju fondova i povećanju stope sufinanciranja, kao na Cipru, u Grčkoj, Mađarskoj, na Islandu, u Portugalu i Rumunjskoj, regionalna je politika ublažila udarce financijske krize koja je započela 2008. U doba održive financijske konsolidacije europska je regionalna politika odigrala ključnu ulogu. Bez kohezijske politike toliko potrebno javno ulaganje u manje razvijene države članice tijekom krize bi se smanjilo dodatnih 45%.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Ukupni financijski učinak

Kohezijska politika katalizator je za daljnje javno i privatno financiranje ne samo stoga što obvezuje države članice na sufinanciranje iz nacionalnih proračuna, nego i stoga što stvara povjerenje ulagača.

Uzimajući u obzir nacionalne doprinose i ostala privatna ulaganja, očekuje se da će učinak kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. iznositi oko  450 milijardi eura.