Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

URBACT – program mreže za urbani razvoj

Mreža URBACT europski je program za razmjenu i učenje koji financira Komisija u sklopu cilja teritorijalne suradnje kao komponentu svojih programa međuregionalne suradnje. Cilj je mreže poticati inovaciju u urbanoj regeneraciji upućivanjem poziva gradovima da prepoznaju, prenesu i prošire dobru praksu.

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. inicijativa se nastavlja pod nazivom URBACT III. Program pokriva sve države članice te Norvešku i Švicarsku. Zajednički ga financiraju EU i države članice, pri čemu Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) daje 74,3 milijuna u proračun, koji je u usporedbi s prethodnim programskim razdobljem znatno veći.

Projekti koji se financiraju u sklopu programa URBACT III odnosit će se na četiri glavna cilja:

 • poboljšanje kapaciteta gradova za razvoj održivih urbanih politika
 • poboljšanje osmišljavanja urbanih politika
 • poboljšanje provedbe politika u gradovima
 • prikupljanje i razmjenu znanja