Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Promet

EU je izradio pravni okvir za prometni sektor usmjeren k olakšavanju slobodnog kretanja ljudi i roba po cijeloj Uniji. U skladu s Ugovorom o EZ-u, mjere na snazi unutar tog okvira obuhvaćaju:

 • zajednička pravila primjenjiva na međunarodni promet na teritorij država članica ili s njega, odnosno promet koji prolazi teritorijem nekih država članica
 • uvjete pod kojima nerezidentni prijevoznici mogu davati usluge prijevoza u državi članici
 • mjere za poboljšanje sigurnosti prometa, kao i druge odgovarajuće odredbe

Zajednička prometna politika ne promiče samo transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) u cijelom EU-u već i podupire održivu prometnu mrežu uzimajući u obzir pitanja okoliša. TEN-T pokriva cestovni promet, vodene putove i morske luke, kao i brzu europsku željezničku mrežu.

Kohezijska politika podupire prometnu politiku EU-a putem izgradnje infrastrukture i financiranja projekata vezanih uz, primjerice, urbani promet, višemodalni promet i inteligentne prometne sustave.

Dodatne informacije