Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transeuropske mreže (TEN-ovi)

Transeuropske mreže sastoje se od prekograničnih prometnih i energetskih infrastruktura. Njihov je cilj poduprijeti i unaprijediti funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta olakšavanjem slobodnog protoka robe, ljudi i usluga. Akcije u sklopu TEN-ova moraju promicati međuoperabilnost nacionalnih mreža i olakšavati pristup do njih.

U novim uredbama o kohezijskoj politici za razdoblje od 2014. do 2020. projekti transeuropskih prometnih mreža (TEN-T) posebno se spominju kao prioritet u sedmom tematskom cilju (promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama). I EFRR i Kohezijski fond mogu financirati projekte usmjerene prema stvaranju višemodalnog jedinstvenog europskog prometnog područja.

Dodatne informacije