Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Održivi razvoj

Koncept održivog razvoja odnosi se na oblik politike razvoja kojim se nastoji zadovoljiti gospodarske, socijalne i ekološke potrebe društva u smislu kratkoročne, srednjoročne i, povrh svega, dugoročne dobrobiti. On se temelji na pretpostavci da razvoj mora zadovoljiti današnje potrebe ne ugrožavajući blagostanje budućih naraštaja. U praktičnom smislu to podrazumijeva stvaranje uvjeta za dugotrajan gospodarski razvoj uz poštivanje okoliša.

Održivi razvoj dalekosežan je cilj EU-a, koji je objavljen u njegovoj Strategiji održivog razvoja. U kontekstu kohezijske politike održivi razvoj ključno je načelo u Uredbi o zajedničkim odredbama, koja čini politički okvir za sve programe sufinancirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Dodatne informacije