Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Supsidijarnost

Cilj je načela supsidijarnosti osigurati da se odluke donose što je moguće bliže građaninu. Osim u slučajevima u kojima EU ima isključivu nadležnost, akcija na europskoj razini ne bi se smjela poduzimati ako nije učinkovitija od akcije poduzete na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Supsidijarnost je u čvrstoj vezi s načelima razmjernosti i nužnosti, što znači da nijedna akcija Unije ne bi smjela nadilaziti ono što je nužno za postizanje ciljeva Ugovora.

Supsidijarnost je prvi put uvedena u Ugovor o Europskoj uniji (članak 5.) godine 1992. Ugovorom iz Amsterdama (1997.) načelo je prošireno, pa se, primjerice, svi prijedlozi zakonodavstva procjenjuju u smislu njihova utjecaja na supsidijarnost.

Ugovorom iz Lisabona to je načelo dodatno učvršćeno. Konkretne promjene obuhvaćaju: više savjetovanja s lokalnom i regionalnom razinom pri izradi prijedloga zakonodavstva, bolju komunikacija s nacionalnim parlamentima tijekom procesa donošenja zakonodavstva.

Dodatne informacije