Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Zajedničko upravljanje

Dvije su glavne vrste financiranja EU-a: fondovi kojima izravno i centralizirano upravlja Europska komisija, npr. za istraživanje, te fondovi kojima zajednički upravljaju EU i države članice, npr. strukturni fondovi i Kohezijski fond. Upravljanje potonjim EU prepušta državama članicama. Glavnina potrošnje EU-a obuhvaća fondove koji ulaze u okvir zajedničkog upravljanja država članica EU-a.

Za fondove u okviru 'zajedničkog upravljanja' Komisija trenutno državama članicama prepušta provedbu programa na nacionalnoj razini. Države članice zatim alociraju sredstva krajnjim primateljima (npr. tvrtkama, poljoprivrednicima, općinama itd.). Država članica ima primarnu odgovornost uspostaviti sustav upravljanja i kontrole koji je usklađen s odredbama Uredbi osiguravajući da taj sustav funkcionira učinkovito te sprječavajući, otkrivajući i ispravljajući nepravilnosti. Komisija ima nadzornu ulogu te se zadovoljava time što su aranžmani za sustave upravljanja i kontrole usklađeni. To čini provjerom učinkovita funkcioniranja tog sustava, a po potrebi i izvršavanjem financijskih korekcija.

Dodatne informacije