Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Regije za gospodarsku promjenu

'Regije za gospodarsku promjenu' bila je inicijativa koja je dopunjavala cilj teritorijalne suradnje kohezijske politike za razdoblje od 2007. do 2013. Njezin je cilj bio promicati razmjenu dobrih praksi među regijama Europe kao način poticanja inovativnih aktivnosti. Inicijativom se željelo pomoći regionalnoj politici pri potpori strateškim ciljevima povećanja rasta i otvaranja radnih mjesta u cijeloj Europi.

Mrežnim aktivnostima u sklopu inicijative 'Regije za gospodarsku promjenu' upravljalo se putem programa međuregionalne suradnje INTERREG IVC i programa suradnje na urbanim pitanjima URBACT II. Ti su programi u razdoblju od 2007. do 2013. zajedno imali proračun od 375 milijuna eura. Inicijativa je Komisiji ostavljala mogućnost da neke projekte označi kao 'brze' mreže u sklopu kojih se ulagao osobit napor kako bi se osiguralo da dobre ideje dosegnu glavne investicijske programe poduprte sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova EU-a.

Inicijativa

'Regije za gospodarsku promjenu' obuhvaćala je i aktivnosti širenja znanja i komunikacije. Komisija je održavala godišnju konferenciju na kojoj su najbolji regionalni inovativni projekti dobivali nagradu 'RegioStars'.

Inicijativa ‘Regije za gospodarsku promjenu’ bila je jedna od prvih inspiracija za ideju ‘strategija pametne specijalizacije’. Dodjela nagrada RegioStars jedan je od najuspješnijih elemenata strategije i nastavlja se održavati svake godine.