Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Povrat sredstava

Tri su situacije u kojima Europska komisija mora tražiti od odgovarajućih država članica naknadu (povrat) sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova.

Prvo, povrat je nužan kada neki financijski doprinosi dotičnoj državi članici nisu bili nužni. Financijska pravila EU-a nalažu povrat tih iznosa.

Drugo, financijska pravila EU-a nalažu povrat kada se prime sredstva za strukturnu operaciju koja je već završena.

Treće, ako je novac iz Strukturnih i investicijskih fondova EU-a zloupotrijebljen zbog prijevare ili nemara, Europska komisija ima pravo zatražiti naknadu od dotične države članice.

Da bi se vratio novac, potrebno je aktivirati postupke povrata utvrđene pravom EU-a. U odnosu na fondove kohezijske politike certifikacijsko tijelo sastavlja i šalje Komisiji popis rashoda i zahtjeve za uplatu za svaki operativni program. To tijelo mora i certificirati točnu potrošnju sredstava i procijeniti sukladnost s odgovarajućim pravilima i uredbama EU-a.

Ako postoji problem – koji se otkriva zbog nepodudarnosti u računima ili tijekom inspekcija koje obavljaju Komisija i druga tijela – certifikacijsko tijelo morat će pratiti povrat sredstava. Po potrebi će se kao pomoć pri provođenju postupka povrata koristiti i lokalni pravosudni sustav.

Dodatne informacije