Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Programiranje

Programiranje se odnosi na administrativni mehanizam koji služi za postizanje ciljeva Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Višegodišnji programi – poznati i kao operativni programi – jamče dosljednost i kontinuitet tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Programi se odnose na specifična geografska područja na međunarodnoj, nacionalnoj i subnacionalnoj razini ovisno o ugovorima o upravljanju koji su na snazi. Ciljevi programa uključuju otkrivanje strateških prioriteta i indikativnih akcija, određivanje financijskih alokacija te sažimanje sustava za upravljanje i kontrolu. Trenutno programsko razdoblje teče od 2014. do 2020.

Dodatne informacije