Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Uplate

Kada se distribuiraju sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova operativnim programima koji se provode između 2014. i 2020., Komisija može izvršiti tri vrste uplata:

 • uplate pretfinanciranja. Takve se uplate izvršavaju između 2014. i 2016. kada Komisija odobri operativni program. Početno pretfinanciranje izvršava se u godišnjim ratama u iznosu od 1 % iznosa financiranja za operativni program tijekom cijelog programskog razdoblja. Od 2016. do 2023. uplaćuje se godišnje pretfinanciranje u iznosu od 2 do 3 % ukupnog iznosa financiranja.
 • plaćanja na sredini razdoblja. Prije izvršenja uplate na sredini razdoblja, država članica mora Komisiji dostaviti detalje o tome kako planira upravljati predmetnim operativnim programom te ga certificirati i revidirati. Nakon toga prijave za uplate redovito se moraju podnositi Komisiji, koja zatim odobrava uplate. U slučaju ozbiljnih nedostataka ili nepravilnosti u upravljanju operativnim programom, uplate na sredini razdoblja mogu se obustaviti dok se ne poduzmu mjere za rješavanje tih problema.
 • Uplate završnog salda. Da bi primile završne uplate Komisije, države članice moraju podnijeti financijsko izvješće o rashodima i završno izvješće o provedbi za svaki operativni program.

Dodatne informacije