Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Proširenje

Proširenje se odnosi na valove novih članica koje se pridružuju EU-u. Dosad su se državama osnivačima Europskih zajednica (Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu i Nizozemskoj) pridružile dvadeset dvije zemlje.:

 • 1973.: Danska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 1981.: Grčka
 • 1986.: Portugal, Španjolska
 • 1995.: Austrija, Finska, Švedska
 • 2004.: Cipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija
 • 2007.: Bugarska, Rumunjska
 • 2013.: Hrvatska

Island, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Turska imaju status zemalja kandidatkinja. Pregovori o pristupanju trenutno se vode s Crnom Gorom, Srbijom i Turskom, a s Islandom su pregovori zamrznuti. Potencijalne su zemlje kandidatkinje i druge zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina te Kosovo*).

Tijekom razdoblja od 2014. do 2020. financijski instrument EU-a za pretpristupni proces predstavlja instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Pomoć se pruža na temelju pristupnih partnerstava sa zemljama kandidatkinjama i europskih partnerstava s potencijalnim zemljama kandidatkinjama.

* Taj naziv ne prejudicira stajalište o statusu i u skladu je s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 te mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o neovisnosti.