Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Podobnost rashoda

Kriteriji podobnosti rashoda određuju je li neki trošak podoban za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova) – Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a), Europskog socijalnog fonda (ESF-a), Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Uredbom o zajedničkim odredbama (1303/2013) utvrđena su glavna načela podobnosti troška na europskoj razini kako bi se osigurala konzistentnost pravila koje provode države članice. Detaljni se kriteriji razrađuju na nacionalnoj razini.

Da bi neka rashodovna stavka bila podobna za financiranje, jedan je preduvjet da se mora platiti između datuma predaje operativnih programa Komisiji ili nakon 1. siječnja 2014. (što god bilo prije) i 31. prosinca 2023.

Troškovi podobni za doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj u programima u sklopu cilja europske teritorijalne suradnje uključuju financijske naknade i troškove jamstava kao i rashode tijela javne vlasti vezane uz provedbu operacija. Komisija je donijela i popis rashodovnih stavki koje nisu podobne za doprinose iz EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda, kao što su kamate na dug i povrat poreza na dodanu vrijednost.