Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Operativni program

Operativni programi detaljni su planovi u kojima države članice predviđaju koliko će sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova) potrošiti tijekom programskog razdoblja. Njih je moguće povući za konkretnu regiju ili tematski cilj na razini cijele zemlje (npr. okoliš). Za cilj europske teritorijalne suradnje sastavljaju se prekogranični ili međuregionalni operativni programi.

Države članice prijavljuju operativne programe na temelju sporazuma o partnerstvu. U svakom se operativnom programu određuje koji će se od 11 tematskih ciljeva kojima se rukovodi kohezijska politika u programskom razdoblju od 2014. do 2020. nastojati postići putem sredstava dostupnih tom operativnom programu.